Det här hände under förra veckan på en skola som har barn från förskoleklass till år 6 i Norrköpings kommun.

Den första anmälan om fysiskt våld och hot till Arbetsmiljöverket ägde rum den 2 oktober.

– Elev bråkar i klassrummet. Läraren ska tala med elev, som är i affekt. Eleven slår läraren flera gånger på armen så att röda märken uppstår, skriver skolans rektor i en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Två dagar senare, den 4 oktober, gör samma rektor en ny anmälan om hot mot en lärare.

– Elev är i affekt och tar en stol och skjuter moten annan elev. Lärare går emellan. Eleven skallar läraren i bröstet. Eleven gjorde detta med uppsåt.

Det är inte första gången den berörda skolan anmäler allvarliga tillbud mot sin personal. Folkbladet skrev tidigare i år om anhöriga som blev ursinniga i samband med att de ville hämta en elev på skolan. Det slutade med både verbala och fysiska hot mot personalen.