Enligt åklagaren har företagarna gjort sig skyldiga till att sprida flera farliga tungmetaller i naturen efter eldningen, där också askan ska ha spridits ut på marken. Bland annat ska föroreningar i form av dioxiner och olika tungmetaller som kadmium, antomon, koppar och bly samt pertroleumprodukter ha funnits i den analyserade askan. Utöver det menar åklagaren att marken i området innehåller kraftiga föroreningar av koppar och zink och andra föroreningar av bland annat nickel, krom, kobolt och bly samt petroleumprodukter till följd av bränningen.

Åklagaren gör också gällande att företrädarna ställt upp läckande fordon och spolat av verkstadsytor i området, något som också det ska ha lett till miljöfarliga föroreningar.

Samtliga föroreningar bedöms vara skadliga för så väl människor som djur och växter i området. I vattnet omkring området ska man ha funnit halter av bly, kobolt, koppar, nickel och zink.

En av de tre tilltalade företrädarna erkänner miljöbrott medan de två andra förnekar.

Åklagaren anser att företaget ska betala 200 000 kronor i företagsbot som straff för händelsen då man anser att varken företaget som sådant eller dess företrädare gjort vad de kan för att förhindra föroreningar i marken. De är nu åtalade för miljöbrott.