Mikroskopiskt skräp hot mot havsmiljön

Att nedskräpningen längs kust och hav utgör ett hot för fåglar, fiskar och det marina livet har länge varit känt. Nu undersöker den nya Hav- och vattenmyndigheten om även mängden av små mikroskopiska partiklar kan ha en påverkan på den marina miljön.

9 augusti 2011 03:00

- Många djur äter den här typen av partiklar. De blir lurade, partiklarna kan fastna i tarmkanaler och även ge en falsk mättnadskänsla, säger Fredrik Norén, en av de som utför forskningen för Hav- och vattenmyndigheten.

Det är bland annat kräftdjur och maneter som lever av plankton som kan råka illa ut. Plankton har ungefär samma storlek som partiklarna som sprids ut i naturen och haven av oss människor.

En mätstation ligger en bit utanför kusten utanför Östergötland, i det så kallade Norrköpingsdjupet. Tidigare har det inte funnits några studier på hur mycket partiklar som finns i haven runt Sverige, inte heller hur det påverkar djurlivet. Men i slutet av augusti presenteras rapporten om utsträckningen av partiklar som kommit dit av människans aktiviteter.

Mätningarna görs med filter som kan samla upp partiklar och fibrer ner på 0,01 millimeter.

Varje år släpps tiotusentals ton partiklar ut från asfalt och gummidäck. De är rika på föroreningar enligt Fredrik Norén. Genom regnvatten och åar så sprids partiklarna ut i havet. Idag finns det inga resultat som visar att det skulle vara ett direkt hot mot människors hälsa.

- Vi kan inte exakt säga hur farliga de är. De är en källa till föroreningar som inte ska vara där. Det är ett tungt argument till varför vi kartlägger det här, säger Fredrik Norén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!