Förra veckan skulle markarbetena påbörjats, inför både hotellbygget och kommunens anläggning av bryggor, soldäck och park. Kommunen gick ut med att parkeringen på Fleminggatan skulle stängas av, liksom Tullhusbron.

Men både parkeringen och bron är nu tillsvidare öppna – markarbeten och byggarbetet har satts på paus.

Exploatören, konsultföretaget Tjuren Projektpartner AB, som fått bygglov för att uppföra ett boutiquehotell, vill göra förändringar av fasaden.

Alla eventuella ändringar måste godkännas av stadsarkitekten. Enligt vad Folkbladet erfar är det stora förändringar av fasaden som Tjuren vill genomföra.

Som Folkbladet kunnat avslöja pågår det nu diskussioner om fasadkulör, material och fasadutformning. Tjuren har ändrat antalet rum, till fler rum, vilket påverkar fönstersättningen och fasaduttrycket.

– Vi har inte nått framgång med exploatören. Det finns ett bygglov i grunden och då är det så att stadsarkitekten måste godkänna utformningen, hur fasad och hotellet ska se ut. Nu vill man göra avsteg från bygglovet, man vill ändra, och det är vi inte så förtjusta i. Vi vill att det ska se ut så som man ritat det, säger Niclas Palmqvist, kommunens projektledare för parkdelen.

– De sitter och skissar och försöker närma sig. Karin Milles som är stadsarkitekt måste få godkänna det här och är det så att det skiljer sig för mycket är det ju inte det de lämnat in från början, säger Niclas Palmqvist.

– Det man lämnar in ska man också bygga.

– I slutet av den här månaden måste de ha kommit med ritningar som ska godkännas av Karin Milles. Det förs kontinuerligt en dialog.

Under tiden har exploatören dragit i handbromsen för markarbetena.

– Vi jobbar efter att vi ska hitta en lösning, säger Niclas Palmqvist.

Tanken var att markarbetena för hotellbygget skulle ha dragit i gång först, och därefter kommunens markarbeten.

Nu står allt stilla i väntan på en lösning med hotellet.

Om kommunen skulle börja med sina markarbeten först är risken att det körs sönder när markarbeten för hotellet ska göras.

– Det är därför vi har lite is i magen, säger Niclas Palmqvist.

Det betyder att parkeringen och bron är öppna tills vidare.

– Det är klart att medborgarna måste få använda parkeringen när det inte har hänt någonting. Är det så att vi får klartecken och når framgång med exploatören så kör vi i gång igen. Det är lite på paus nu.

De närmaste veckorna måste ett avgörande komma.