Ett lastbilsekipage hade drabbats av däckexplosion och delar av lastbilsdäcket spreds ut över vägbanan mellan Lövstad och Klinga.

Polisen kontaktade trafikledningscentralen som kunde varna trafikanter via radio och skicka personal för att röja vägbanan.

Polis åkte för att kontrollera sträckan och dämpa hastigheten så att ingen olycka inträffade under uppröjningen.

Däckresterna fanns utspridda från Trafikplats Lövstad (117) till Trafikplats Klinga (118) i riktning norrut.

Vid 17.30 hade polisen lämnat platsen och Trafikverket hade inte längre någon rapport om problem på vägsträckan.