Cassel (M): "Olyckligt"

Ingrid Cassel, ordförande i Moderaterna i Norrköping, framhåller att Fredrik Bergqvist har en fortsatt roll inom partiet.

12 mars 2019 19:00

På måndagen hade Moderaterna kretsårsmöte i Rosen. Kretsen har sju föreningar, som Vikbolandet, Borgs, stadsföreningen, Åby och MUF.

Det var ett välbesökt årsmöte med 130 medlemmar på plats, MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa som gäst och motioner inför höstens partistämma.

Samtidigt skakas M:s fullmäktigegrupp av interna konflikter, där förre oppositionsrådet Fredrik Bergqvist blivit utesluten från gruppens möten och gruppledaren Sophia Jarl kritiserats för sin ledarstil.

Ingrid Cassel omvaldes som ordförande i M i Norrköping, kretsordförande. I kretsstyrelsen sitter de som är valda av kretsårsmötet. Dessutom sitter alla ordförandena från föreningarna i styrelsen, liksom gruppledaren.

Hur speglades turbulensen i partiet på årsmötet?

– Det var ett kretsårsmöte, så den frågan var inte uppe överhuvudtaget då. Där kan jag väl klargöra väldigt tydligt då att Fredrik Bergqvist är medlem i Moderaterna och det finns inget ärende om uteslutning av Fredrik Bergqvist som moderat, säger Ingrid Cassel.

– När vi har haft vårt val lämnar vi över till den valda kf-gruppen att leda arbetet under mandatperioden, och sedan sköter de sina beslut. KF-gruppen har tagit beslut om den här uteslutningen av att delta i mötena.

Cassel berättar att den 5 mars, ”precis efter att han blivit utesluten ur kf-gruppen”, valdes Bergqvist till vice ordförande i Borgsföreningen.

– Han kommer inte att ha någon ordinarie plats i kretsstyrelsen, men han kommer att kunna ersätta Åke Bjerselius när han är frånvarande.

Bjerselius är ordförande i Borgsföreningen och har därmed en plats i kretsstyrelsen.

Cassel tycker att det är olyckligt att Bergqvist i media kallats ”partilös”.

– Det är han inte, han är medlem i Moderaterna och sitter på ett moderat mandat i fullmäktige, och är vice ordförande i Borgsföreningen, men kf-gruppen har tagit det här beslutet.

– Vi önskar egentligen inte föra de här diskussionerna i tidningen alls, det interna arbetet.

Vad tycker du som kretsordförande om konflikterna som är?

– Jag är inte nöjd med att vi har situationer där vi inte kan finna lösningar. Vi måste finna lösningar, inom organisationen. Jag är inte positiv till att föra den här massmediala debatten, utan jag tycker att vi ska lösa det internt. Nu har det gått till en polisanmälan och därför vill jag inte kommentera den situationen, det är ett pågående ärende.

Bergqvist har polisanmält Jarl för ett uttalande i NT.

Cassel vill blicka framåt, och säger att M fick 23 procent i valet, och att Norrköping aldrig varit så blått politiskt som nu.

– Då är det sorgligt att det blir så mycket fokus på den här diskussionen, den måste vi lösa.

På en förnyad fråga om turbulensen verkligen inte präglade årsmötet och stämningen där på något sätt svarar Cassel:

– Det är klart att folk är illa berörda av att det förs en debatt i tidningarna. Jag tolkar det som att det var en massiv uppslutning bakom partiet i går, och en vilja att jobba vidare med den positiva anda som vi haft i valrörelsen. Det finns en stark vilja att komma framåt och att vi ska kunna lösa de problem som finns på ett bra sätt.

Sophia Jarl får kritik för sin ledarstil. Har du någon kommentar till det?

– Nej, det har jag inte.

Fakta

M:s kretsstyrelse i Norrköping efter årsmötet:

Ordförande Ingrid Cassel (omval) och vice ordförande Christer Frey (omval)

Ledamöter: Simon Johansson (omval), Per Helgesson (omval), Sylvia Nilsson (nyval) och Carina Melefors (nyval).

Självskrivna ledamöter är KF gruppledare och alla ordförandena i de sju föreningarna.

Sylvia Nilsson får ansvar för val och kampanjer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren