C vill skärpa asylpolitiken

Temporära uppehållstillstånd, se över metoder för åldersbestämning och bevilja inte asyl på ambassader i stor skala. Flera av Staffan Danielssons (C) förslag gick igenom på Östgötacenterns stämma i helgen.

13 april 2015 10:23

Den tidigare riksdagspolitikern Staffan Danielsson från Linköping har i flera år försökt få fram sina åsikter när det gäller Sveriges migrationspolitik. Han har dock känt sig rätt ensam i hur han anser att Sverige bäst säkrar en fortsatt rimlig generös asylpolitik. Under Centerns länsstämma i helgen hade han med sig fyra förslag om hur asylreglerna kan skärpas. Två av dem godtogs av stämman, medan två justerades innan stämman ställde sig bakom dem.

För det första anser Staffan Danielsson att Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder. Något stämman ställde sig bakom.

– Inget land beviljar asyl på ambassader i dag, men det finns förslag på att man ska kunna göra det på svenska ambassader. Det tycker vi är fel. Sverige kan inte ensamt öppna sina ambassader, utan det måste ske i samklang med andra länder, säger Karin Jonsson (C), från Norrköping som är distriktsordförande.

Vidare anser stämman, som Danielsson, att Sverige, i likhet med övriga eu-länder, ska ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga eu-länder. Det tredje och fjärde förslaget ändrades innan stämman godtog dem. Det handlar dels om Sverige ska se över sina regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i övriga eu-länder. Där anser Staffan Danielsson att mer generösa regler sedan kan införas tillsammans med övriga eu-länder.

– Där anser vi att man ska se över regler och i vilken omfattning de efterföljs när det gäller anhöriginvandring utifrån Sveriges förutsättningar att klara detta, säger Karin Jonsson.

Sista förslaget berör hur Sverige ska anpassa sina regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till eu-praxis. Staffan Danielsson menar att många är betydligt över 18 år och ska då söka asyl som vuxna och inte som barn.

– Här anser stämman att vi ska se över metoden för åldersbestämning för att säkerställa rätt ålder, säger Karin Jonsson.

Att ens diskutera migrationsfrågan har minst sagt varit impopulär bland Sveriges partier, bortsett Sverigedemokraterna. Staffan Danielsson har, tillsammans med borgerliga kollegor, pushat för att inleda samtal med SD om migrationspolitiken, något som fått kalla handen av Centerledaren Annie Lööf.

– För Centerpartiets del är det inte aktuellt att börja anpassa vår politik efter Sverigedemokraterna. Däremot kommer vi givetvis ha en politikutveckling för en förbättrad integration och för att sänka trösklar för att både unga och nyanlända snabbare ska få jobb, sa hon till TT i december förra året.

Sedan dess har en hel del hänt, bland annat har Centerpartiet på riksnivå jobbat fram 20 punkter på hur migrationspolitiken kan förbättras. Men det betyder inte att partiet på något sätt vill diskutera frågan med SD, menar Karin Jonsson.

– Nej, vi blandar inte in SD överhuvudtaget. Vi har helt andra ingångar i den här frågan än SD. För det första handlar det om en human människosyn, och hur vi kan jobba för ett bättre mottagande, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt kan vi inte vara naiva. Sverige kan inte ta emot alla flyktingar i hela världen. Vi måste jobba för att få samma regler i hela EU.

Danielsson vill att...

Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder.

Sverige i likhet med övriga EU-länder ska ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder.

Sverige ska se över sina regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i övriga EU-länder. Mer generösa regler bör sedan införas tillsammans med övriga EU-länder.

Sverige ska anpassa sina regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EU-praxis. Många är betydligt över 18 år och ska då söka asyl som vuxna och inte som barn, klassas de ändå som barn är detta orättvist både mot de vuxna som söker asyl som vuxna och mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson