Både när det gäller reglerna för intern representation, men också när det gäller upphandling av leksaker, sponsring och undlåtenheten att upphandla mat och dryck i det kommunala bolaget Louis De Geer Konsert & Kongress. Reidar Svedahl har nämligen under innevarande mandatperiod varit ansvarigt kommunalråd för all upphandlingen i hela Norrköpings kommun.

– Det är Olle Vikmång (S) som har det ansvaret, säger Mats Pettersson, politisk sekreterare för Liberalerna, först när Folkbladet når honom.

För kommande mandatperiod ja, men för innevarande period, alltså för de senaste fyra åren?

– Ja det stämmer tror jag, vi har inte pratat i de termerna, jag är inte inblandad i något som har med upphandling att göra.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), säger först att man har ett bevakningsansvar för olika saker fördelat på kommunalråden, men inget särskit för upphandling.

– Du får höra med den politiske sekreteraren.

Det har jag gjort och han säger att det stämmer att Reidar Svedahl haft det ansvaret under senaste mandatperioden, men att det inte finns något formellt skrivet kring ansvaret?

– Nej, det finns inget formellt beslut eftersom det handlar om kontakterna med olika styrelser inom Kommunalförbundet, säger Lars Stjernkvist.

Reidar Svedahl har som kommunalråd och ordförande i Upplev Norrköpings styrelse under året medverkat till att flera fel begåtts. Allt från att sluta avtal utan styrelsens vetskap, till att låtit sig bjudas på alkohol vid intern representation.

– Vi har ju många olika ansvarsområden där upphandling är det mest komplexa av all kommunal verksamhet. Jag har försökt förstå men inte kommit särskilt långt, säger Reidar Svedahl.

Som ansvarig för all upphandling i kommunen har Reidar Svedahl enligt sig själv inte en kontrollfunktion eller större kompetens gällande upphandlingsfrågor än någon annan, utan det har handlat om kontakter med näringslivet.

– Vi har ju experter anställda som hjälper oss när vi behöver, säger han.

När det gäller Louis De Geer så anser han att de samordningsvinster som görs gör att han inte kan se hur den restaurangen skulle drivas bättre i privat regi.

– Jag var chef där runt 2000 när den drevs av privat aktör och även om jag älskar privata företag så tror jag inte det blir bättre där, säger Reidar Svedahl.

Han menar att om man skulle driva den hårda linjen när det gäller kommunal kärnverksamhet så skulle allt inom kultur och fritid utom biblioteken försvinna.

– Det är den hårdaste definitionen, men då skulle allt från utegym till Cnema och Symfoniorkestern försvinna från Norrköpings rika kulturliv, så det är jättesvårt att sätta en gräns för kommunal kärnverksamhet, säger Reidar Svedahl.