Det var efter flera turer med anmälningar och nedlagda förundersökningar, som till sist en bilvårdare på ett företag i Norrköping hittade vapnet under en städning. Innan dess hade först en anmälan om tjänstefel upprättats av polismyndigheten, ett ärende som chefsåklagaren valde att inte inleda en förundersökning om då "uppgifterna i ärendet inte gav anledning att anta att brott som hör till allmänt åtal hade förövats". Efter två veckor upprättade polisen själv en anmälan avseende stöld av vapen, då hen misstänkte att det blivit stulet. Polisen menade att hen låst in sitt vapen i sitt skåp efter avslutat pass, och när hen kom tillbaka två dagar senare var det borta. En förundersökning inleddes, men lades ned på samma grund som det tidigare.

Men bara ett par dagar senare blev en gruppchef uppringd och fick då veta att vapnet hittats i en polisbil som lämnats in för städning på en bilfirma i stan. Det hade kilats fast mellan passagerarsätet och dörren. Vapnet visade sig tillhöra den aktuella polisen. Enligt en utredning hade bilen sökts igenom tidigare av flera poliser, men att inget vapen hittats. Senare framkom dock att det var fel bil som genomsökts. Den aktuella polisen misstänker att någon vill sätta dit hen, då det tidigare kommit in en anmälan mot hen. Enligt polisen ska nyckeln till skåpet ha kommit bort vid ett tidigare tillfälle.

Polisregion Öst tror dock inte att någon tagit sig in i skåpet och placerat vapnet i bilen. Samtidigt har polisen ett ansvar för att ingen obehörig kommer åt vapnet. Polisregion Öst anser att polismannen agerat oaktsamt och anmäler nu därför ärendet till Personalansvarsnämnden (Pan) och föreslår löneavdrag som påföljd.