Det var i samband med partiernas olika möten under måndagskvällen som de beslutade att fortsätta det samarbete som inleddes vid förra valet.

– I alla Kvartettens partier är vi överens om att samarbetet har fungerat väl under de här fyra åren. Vi ser varandras olikheter som styrkor i stället för problem, säger Eva-Britt Sjöberg (KD).

Totalt fick Kvartettens partier S, KD, C och L 46,9 procent av rösterna i valet. Det är ett tapp med 1,9 procent sedan valet 2014. Det är dock det största regeringsalternativet som hittills presenterats i Norrköping – vilket gör att Kvartetten meddelar att det fortsätter att styra:

– Redan innan valet var vi tydliga med att Kvartetten var villiga att ta fortsatt ansvar om vi gavs förtroende till det. Nu har väljarna gett oss mandat att ta nästa steg för att utveckla kommunen, säger Reidar Svedahl (L).

En sammanhållen kommun med trygga invånare är det övergripande målet för Kvartetten under de kommande fyra åren. Under de kommande veckorna kommer partierna att presentera ett dokument med samtliga fokusområden som man vill arbeta med.

– Vi måste skapa en sammanhållen kommun där den positiva utvecklingen märks av hos fler människor och i fler delar av kommunen. Dessutom måste vi få kommuninvånarna att känna sig tryggare och mer delaktiga, säger Karin Jonsson.

– Norrköping växer kraftigt och det gäller att se till att alla kommuninvånarna får ta del av tillväxten. Därför är en fortsatt förbättring av utbildningen på alla nivåer den här mandatperiodens viktigaste uppgift, avslutar Lars Stjernkvist (S).