Beslut om Vilbergen skjuts upp

Samhällsplaneringsnämnden skulle ha fattat beslut om förtätningen av Vilbergen i tisdags, men beslutet skjuts nu upp till efter sommaren.

12 juni 2019 14:00

Den planerade förtätningen av Vilbergen har varit en fråga som engagerat många.

Boende i området har utryckt sin oro över planerna på att bygga närmare 700 nya bostäder i området.

I tisdags var det tänkt att samhällsplaneringsnämnden skulle ha fattat beslut kring den detaljplan som tagits fram, men det beslutet skjuts nu upp några månader.

– Det var ett av avtalen med fastighetsägarna som inte var klart, så vi sköt på alltihopa, säger Reidar Svedahl, ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Reidar tror istället att beslutet kommer att fattas i september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Jonsson