I tisdags meddelade Rusta att de tänker bygga ut sitt centrallager på Malmölandet med ytterligare en stor lagerlokal.

På onsdagen meddelade ytterligare ett företag att det tänker satsa på ett nytt lager och den här gången handlar det om Martin & Servera.

Företaget som är leverantör av mat, dryck och utrustning till restauranger och storkök  i hela Sverige har redan idag ett lager i Norrköping, ute på Ingelsta, där omkring 400 personer arbetar.

Det lagret byggdes 1964 och ska nu ersättas med ett nytt i Herstadberg.

– Jag är glad att vi har kunnat bidra till en lösning som gör att företaget även i framtiden kan fortsätta att utvecklas i Norrköping och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete. Vi inser inte minst behovet av insatser för att trygga behovet av till exempel chaufförer framöver, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L) i ett pressmeddelande.

Det nya lagret kommer att bli 28 000 kvadratmeter stort och byggas på en tomt som företaget sedan en tid har haft option på. Tomten ligger någon kilometer norr om det nuvarande lagret.

Det nya lagret kommer att bli betydligt mindre energikrävande och enligt företaget komma att halvera energianvändandet.

– Det här är ett beslut som vi här i Norrköping har väntat på, så jag känner stor glädje. Nu kommer vi att få moderna och ändamålsenliga lokaler och kan utveckla verksamheten, men viktigast av allt är att medarbetarna kan känna sig trygga med oss som arbetsgivare för lång tid framöver, säger företagets platschef Charlotta Gromulski i pressmeddelandet.