Arvsfonden delade ut miljoner

Förra året fick Östergötlands föreningar sju miljoner kronor i stöd från Arvsfonden, en ökning med 1,2 miljoner kronor.

25 april 2019 14:00

Arvsfonden beviljade förra året sju miljoner kronor i stöd till fyra nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning i Östergötland. Jämfört med 2017 är det en ökning med 1,2 miljoner kronor.

– Genom projektstöd från Arvsfonden kan fler föreningar lösa samhällsproblem och samtidigt öka delaktigheten i samhället, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För fjärde året i rad rankar Arvsfonden Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. Förra året fick föreningar i Östergötland motsvarande 15 kronor per invånare från Arvsfonden. Det placerar länet på näst sista plats bland Sveriges 21 län.

Den organisation i Östergötland som fick störst anslag är KFUM Linköping, som fick 2,7 miljoner kronor för en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– För Arvsfonden är det viktigt att vårt stöd når ut i hela Sverige. Projektbarometern är en indikator som uppmärksammar skillnader mellan länen, säger Hans Andersson.

Under 2018 delades totalt 647 miljoner kronor ut. Dalarna var det län som fick mest projektstöd med 94 kronor per invånare medan Blekinge fick minst med 2 kronor per invånare under 2018. Det är alltså stora skillnader mellan länen.

– Skillnaderna beror främst på hur många riktigt bra ansökningar som kommit in från respektive län.

Under de kommande åren prioriterar Arvsfonden projekt för ökad tillgänglighet, delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning och barns och ungas psykiska hälsa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren