Dramatisk ökning av barnfattigdomen i Norrköping

Barnfattigdomen breder ut sig i Norrköping. Det senaste året har antalet barnfamiljer som lever på försörjningsstöd ökat med 200 familjer. Något som Bris reagerar över.

26 november 2010 03:00

Sedan sommaren 2009 har antalet barnfamiljer som lever på försörjningsstöd i Norrköping ökat från 800 till 1000 familjer.

 

- Det är en kraftig ökning. Sedan 2003 har vi haft 800 barnfamiljer med försörjningsstöd. Men för ett och ett halvt år sedan hände något. Helt plötslig steg antalet med 200 familjer. En orsak kan vara utförsäkringarna och att fler blivit arbetslösa utan a-kassa, säger Torsten Andersson, statistikansvarig på arbetsmarknadskontoret i Norrköping.

 

"Oroväckande"
På Bris i Norrköping tycker man att utvecklingen är oroväckande.

 

- Vi har märkt att fler barn ringer och mår dåligt över att familjen inte har pengar, säger Henrik Brolinson, chef för Bris i region Öst.

 

Under 2009 fick Bris 510 samtal från barn som uttryckte oro och rädsla över familjens ekonomiska situation. Det är en ökning med 30 procent sedan 2008.

 

- Det här är en obehaglig utveckling. Barnkonventionen säger att familjer ska få den hjälp de behöver av samhället - så att barnet har det bra oavsett om föräldrarna är fattiga eller sjuka. Men den har ju ingen betydelse om den inte åtföljs, säger Henrik Brolinson.

 

Max 2 710 per månad
Ett barn som lever på socialbidrag, eller försörjningsstöd som det heter nu för tiden, får mellan 1 650 till 2 710 kronor i månaden - beroende på barnets ålder. Den summan ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritidsaktiviteter och hygienartiklar.

 

Anne Harju, fil dr i socialt arbete vid Linneuniversitetet i Lund, har skrivit en avhandling om barn som lever i fattigdom i Sverige.

 

- Oron för att maten inte räcker hela månaden, eller rädslan för att familjen ska vräkas är ok som barn i fattiga familjer tidigt axlar. Sedan tillkommer den sociala aspekten - känslan att vara begränsad, att inte kunna göra saker som andra gör, säger hon.

 

Anne Harju menar att barnen tidigt lär sig att skydda sina föräldrar genom att inte tala om när det är utflykt i skolan till exempel.

 

- På så vis slipper de göra föräldrarna oroliga. Yngre barn gör ofta avkall på sina behov genom att säga att det inte vill ha - om de tror att det kostar pengar, säger hon.

 

Bryter mot konvention
Anne Harju anser också att samhället bryter mot barnkonventionen med snålt tilltagna bidrag som knappt räcker till det mest nödvändiga.

 

- Dessutom är aktiviteringspolitiken överordnad barnperspektivet. Deltar inte en förälder i de aktiviteter som krävs för att familjen ska ha rätt till försörjningsstöd får barnet inte heller några pengar, säger hon.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Wernström