Tidningshus får nytt liv

En ny detaljplan ska nu bana väg för ny användning av det forna tidningshuset på Hospitalsgatan.

 

Samtidigt är spännande ting på gång även för närbelägna storheter som Nya torget och Strömsholmen.

 

15 juni 2010 03:00
Den här aktuella fastigheten inköptes så sent som i höstas av Magnentus, som nu skaffat sig ett litet imperium också kring korsningen mellan Hospitalsgatan och Drottninggatan.

 

Det handlar här om andra huset på höger hand från Drottninggatan sett, i kvarteret som bär det i sammanhanget originella namnet Pelikanen.

 

Huset byggdes 1916-1918 för Norrköpings Tidningar, vars såväl redaktion som tryckeri sedan återfanns här fram till 1970.

 

Rena förfallet
Men i ungefär 30 års tid har byggnaden nu stått till stor del tom. Framför allt in mot gården har man kunnat tala om rena förfallet - tills Magnentus trädde in i bilden. Redan har nu fasaden mot gatan renoverats, och invändigt ska det rustas upp för nya hyresgäster.

 

Kontor är vad det då kommer att handla om, medan gårdsbyggnaderna rivs till förmån för ett glasat parkeringshus.

 

I gatuplanet ska givetvis handeln få fortsätta. Sådan har ju Hospitalsgatan varit i säkert 100 år nu, och den karaktären ska gatan också få behålla.

 

Parkeringen inne på gården ser som ett klart plus, och till hjälp också för övriga näringar längs gatan. Där ska, är det tänkt, bli plats för 100 bilar. Den ökade trafiken bedöms dock inte störa de närboende.

 

Tappat handel
Upprustningen av den här fastigheten ses som mycket positivt för stadsbilden. Gamla Stan har ju sedan 1970-talet tappat en hel del handel till Drottninggatan och varuhus-City. Nu bör lite mer folk kunna lockas till Hospitalsgatan.

 

Förslag till ny detaljplan ska upp på nästa sammanträde med stadsplaneringsnämnden, där det dessutom finns två ärenden till av betydelse för stadsdelen..

 

På gång är nämligen också att få belasta exploateringskontot för Västra Saltängen med upp till 16 milj kr. Dessa skulle då användas till den bro mellan Saltängsgatan och Strömsholmen, som så länge varit på tal men där man hittills aldrig lyckats komma till skott.

 

Så sent som i december drogs, i de ekonomiskt dåliga tiderna, denna satsning bort från kommunens investeringsbudget. Men nu verkar man således ha hittat ett sätt att likväl kunna klara denna investering.

 

Ett nytt flöde
Den här bron bör kunna bidra till ett naturligt ökat flöde av cyklister och fotgängare från Saltängensidan, över Strömsholmen och upp mot Nya torget och andra delar av innerstaden.

 

Också för Nya torget finns nu handfasta idéer. Vi har tidigare redogjort för de planer, som Botrygg och dess vd Michael Cocozza har för torget - planer, som därtill tycks välkomnas av Norrköpings kommun.

 

Genom att det byggs på själva torget, invid Generalsgatan, ska man kunna minska den alltför stora och därför så svårhanterliga torgytan.

 

Ny detaljplan ska nu tas fram, med syfte "att undersöka förutsättningarna att ge torget en ny karaktär". Nya byggnadsvolymer ska rama in torget och ge förutsättningar för uteserveringar. En landskapsarkitekt ska ta fram förslag på ny och bättre gestaltning av torget.

 

Ett markanvisningavtal, som ger Botrygg rätt att köpa den aktuella torgytan, ska tecknas. Priset kommer att vara ca 2 000 kr per kvadratmeter.

 

Sedan glansdagarna med torghandel tog slut för flera decennier sedan har Nya torget varit något av ett sorgebarn. Trots vissa försök har man inte hittat några lyckade lösningar för det.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Nordström