Vill göra sprit av matavfall

En investering i 100 miljonersklassen ser ut att vara på väg till Norrköping.

 

Det är finskägda St1, som tänker etablera en etanolfabrik här.

 

Som då är av helt annat slag än Agroetanol. St1:s fabrik ska nämligen baseras på livsmedelsavfall.

 

16 december 2009 03:00
St1 är redan aktuella genom sitt förvärv av drygt 150 bensinmackar i Sverige, 118 Hydro/Uno-X och 40 Jet. Företaget etablerade sig i landet år 2004 och har hittills haft 40 automatstationer här.

 

Etanolfabriken i Norrköping ska enligt Jonas Sidenå, vd för St1 i Sverige och Norge, kunna vara på plats i slutet av år 2011. Den ska då fungera utifrån samma modell, som St1 med framgång redan använder i Finland.

 

Man tar då tillvara avfall från livsmedelsfabriker, som t ex potatisskal från chipstillverkare. Bageriavfall (men i så fall måste det vara ett storbageri) går också bra.

 

Jäser på platsen
Först låter man då med relativt enkla metoder detta avfall jäsa på platsen. På det viset kan man nå upp till en alkoholhalt på 85-90 procent.

 

För att klara svensk och internationell etanolstandard måste man dock upp till 99,7 procent. Det sker då i den typ av anläggning, som nu är påtänkt för Norrköping.

 

- När våra tankbilar har levererat drivmedel till stationerna, så fyller vi dem sedan med den här 85-90-procentiga spriten i stället för att då låta dem gå tomma tillbaka till depån.

 

- Sedan processar vi detta i vad som i princip är en avvattningsanläggning. Och sedan körs då det färdiga drivmedlet ut igen med tankbilarna.

 

Norrköping optimalt
- Norrköping känns naturligt att välja, bland annat för att där tack vare Agroetanol redan finns ett kunnande.

 

- För ett år sedan var vi mer inne på Göteborg. Men från Norrköping kan man, har vi sett, optimera transporterna. En särskild fördel är förstås närheten till Stockholmsområdet, säger Sidenå.

 

Att få fabriken till stånd kommer ofrånkomligen att ta sin tid. Allt det praktiska återstår - sådant som skaffa mark, få bygglov, klara miljöutredningar.

 

- Sedan vill vi gärna arbeta ihop med någon annan processindustri, som man då kan utnyttja spillströmmar av energi från. I bästa fall kan vi vara igång i slutet av 2011. Och det blir då en investering i 100-miljonersklassen.

 

Inga problem
Att hitta större företag, som vill bli av med sitt livsmedelsavfall, ska inte vara något problem.

 

- Jag vill inte nämnda några namn, eftersom vi är mitt uppe i förhandlingar med flera företag. Men de flesta är oerhört angelägna om att kunna göra något av sitt avfall. Så att det blir till miljönytta i stället för miljöproblem, säger Jonas Sidenå.

 

St1:s närvaro i Norrköping märks idag genom att f d Jet-stationen på Stockholmsvägen nu byggs om i sin nya regi.

 

Men den investeringen är alltså rena småpotatisen jämfört med vad som ser ut att vara på gång.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Nordström