"Knark som knark"

Subutex eller inte.

 

Det var den stora diskussionsfrågan när kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund besökte Unga Kris (Kriminellas Revansch i Samhället) i Norrköping under onsdagen.

22 oktober 2009 03:00
- Det är ingen skillnad mellan heroin och subutex, knark som knark ansåg Magnus Andersson. Han är förbundsordförande för Unga Kris i Sverige.

 

Maria Moraes som jobbar för Unga Kris i stan, menade att Norrköpings kommun tar resurser från drogfri öppenvårdsbehandling för att istället satsa på subutexbehandling.

 

- Många är väldigt förblindade av subutex. Det verkar billigt, bra och enkelt men många människor kommer i kläm istället, ansåg Maria Moraes.

 

Samtliga representanter från Unga Kris runt om i Sverige, som var med under onsdagens möte med Göran Hägglund, instämde i kritiken mot subutex och att det inte går att medicinera bort ett missbruk.

 

- För många unga är istället subutex inkörsporten till knark. Det är så enkelt att ta en tablett, som ger samma rus som heroin, konstaterade Magnus Andersson. Han berättade att om några år så kommer cirka 80 procent av alla som är intagna på anstalt, att vara medicinerade med subutex.

 

Ingen enkel lösning
- Det finns ingen enkel lösning på det här. Men det är klart bättre om man klarar sig utan kemiska preparat, svarade Göran Hägglund.

 

För om Unga Kris helst ville prata om subutex vara eller inte vara, så ville kristdemokraternas partiledare hellre prata om hur samhället bättre kan arbeta förebyggande, för att undvika att människor kommer in på "dåliga vägar", som han själv uttryckte det.

 

- Precis som det i dag finns sexualkunskap i skolan, så måste det finnas livskunskap. Skolan måste börja informera om att missbruk och våld faktiskt förekommer i många familjer, och ta ställning för vad som är normalt eller inte, ansåg Maria Moraes.

 

Tidigt ingripande
Hon ansåg också att samhället i ett tidigt skede måste ingripa, som när man upptäcker att det finns stökiga barn i förskolan och i skolans lägre årskurser. Samtidigt måste också föräldrarna erbjudas mer hjälp och stöd, än vad som finns i dag.

 

Göran Hägglund frågade också om det finns något gemensamt drag hos de unga, som tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk.

 

- Dåligt självförtroende och låg självkänsla, svarade nästan alla unisont.

 

Inre osäkerhet
19-åriga Angelica från Norrköping berättade att det var hennes inre osäkerhet, som gjorde att hon började missbruka, först alkohol, hasch och senare också amfetamin.

 

- Jag kände att jag inte passade in. Det fattades något inom mig. Det fanns ett stort hål i mig och jag hade ett stort bekräftelsebehov.

 

Trots stödet hemifrån gjorde missbruket att Angelica så småningom började begå mindre brott och till slut så åkte hon fast.

 

- Först när jag var 18 år kände jag mig mottaglig, för att förändra mitt liv. Men det fanns inget inom öppenvården som funkade för mig, förrän min pappa tog mig hit, till Unga Kris.

 

Med stödet från Unga Kris, så har Angelica i dag lyckats att bli drogfri.

 

- För mig betyder det jättemycket att det här stället finns. Hit kan jag alltid vända mig och här är det ingen som dömer mig, säger Angelica.
Buprenorfin är den aktiva substansen i läkemedlet Subutex, som började användas på 1990-talet som substitut vid avvänjning av opiatberoende som exempelvis heroin och som smärtstillande till patienter som inte tål vanliga opiater. I Sverige blev det godkänt som läkemedel 1999. Buprenorfin, är ett kraftigt smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider och är narkotikaklassat. Det är också starkt beroendeframkallande.

 

På grund av en omfattande illegal försäljning av Subutex gick Socialstyrelsen 1 januari 2005 in och lade restriktioner på läkemedlet och det får nu bara skrivas ut av ett fåtal läkare inom psykiatrin.

 

Trots detta säljs det Subutex illegalt i Sverige vilket man tror härstammar från smuggling. Källa: Wikipedia
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Sverker