Färre timvikarier och vikarie- och övertidsstopp. Enligt Therése Eklund, ordförande för Kommunal sektion sydost, gäller besparingskraven och restriktionerna personal inom alla verksamheter, som hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden.

Vad har du fått för reaktioner från dina medlemmar?

– Reaktionerna har varit många. Man är oroad för hur det här ska påverka arbetet, arbetsmiljön, situationen där ute, säger Therése Eklund.

– Situationen är ansträngd redan nu. Det har den varit under en längre tid. Vi ser ju risker i att det kan bli ännu värre, att sjukskrivningarna kan öka, att arbetsskadorna ökar och att det blir svårare att rekrytera personal.

Blir det svårare att ta ut semesterdagar?

– Vad vi har fått till oss ska det inte påverka semestern. Man ska kunna ansöka om semester precis som vanligt.

Kan det vara så att man inte får någon ersättare när man är sjuk?

– Det där ska tittas på, för man säger ju också att verksamheten ska kunna fortgå precis som vanligt, så det kan betyda att man måste ta in en vikarie. Då får man titta på det per gång, som jag har förstått det. Man får söka dispens. Och sätts det inte in en vikarie så anser vi att man ska se över arbetet den dagen. Då måste det finnas tydliga prioriteringslistor ute på enheterna, så att man inte ska behöva jobba dubbelt.

Det är inte ett totalt vikariestopp, säger Eklund. Det finns ingen möjlighet till det, vikarierna behövs varje dag.

– Man får ta in vikarier, men man ska titta mer restriktivt, om man i första hand kanske kan lösa det inom enheten.

När det inför nämnden talas om ett nytt arbetssätt kring bemanning, att man ska kunna arbeta på fler än en arbetsplats, är Eklund inte insatt i vad det skulle innebära.

– Ska man ha någon typ av pooltjänst krävs det en bra introduktion och att antalet arbetsplatser jag ska hoppa runt till är begränsade.

– Där skulle det vara en jättebra grej att ge alla timvikarier en fast anställning. Vi vill ju ha trygga anställningsformer istället för timvikariat.

På måndag anordnar Kommunal ett möte för alla anställda inom vård och omsorg.