Emma Ravald har tidigare arbetat som jämställdhetsstrateg för ett pilotprojekt vid sex domstolar, nu tar hon med sig de erfarenheterna till Norrköpings tingsrätt. Och till de andra tingsrätterna som ingår i ”Köpingarnas nätverk”.

– Det är ett gammalt nätverk och vi träffas regelbundet för att diskutera våra verksamheter. Diskussioner som bland annat lett till att Köpingarnas nätverk sedan en tid haft en gemensam växel i Västerås - numer har hälften av Sveriges domstolar sin gemensamma växel där, säger Lars-Gunnar Lundh, lagman vid tingsrätten i Norrköping, men som i torsdags utnämnts av Domstolsverket att vara lagman i Västmanlands tingsrätt.

Att bedriva förändringsarbete var för sig ansåg nätverkets domstolar svårt, men såg möjligheten att ta jämställdhetsarbetet på allvar och då gemensamt kunna anställa en jämställdhetsstrateg.

– Vi jobbar i en väldigt hierarkisk miljö, där ungefär 20 procent är män och 80 procent är kvinnor, säger Lars-Gunnar Lundh.

Könsfördelningen speglar dock inte längre vem som kan arbeta med vad i en domstol, vilket blev tydligt under pilotarbetet.

– Då uppmärksammades en hel vägg i Karlstads tingsträtt med bara målningar av gamla gubbar, män på de högsta positionerna, målningarna fick vara kvar men man satte dit en skylt där det står att det inte längre ser ut så här i domstolarna, säger Lars-Gunnar Lundh.

Om ett år kanske vi kan se en och annan skylt på tingsrätten i Norrköping också.