Det säger numer pensionerade advokaten Göran Waldenström, och den som representerat familjen Lindholm och Marklund, markägare och grannar till Johnny och Birgitta Binnersjö, under vägbråket.

För själva har ägarna inga kommentarer att ge om vägfejden.

– Du får prata med vårt juridiska ombud. Han har varit med från början och har alla faktauppgifter. Göran kan se till att allmänheten får rätt information, säger Helen Lindholm när Folkbladet når henne.

Det är hennes far, Vilhelm, 77, som äger marken och bron där Binnersjös åker. Själv äger hon sedan i början av 1990-talet en fastighet bredvid.

Advokat Waldenström har sin bild klar:

– Det har blivit en prestigefråga för paret Binnersjö. De ger sig inte förrän det inte längre finns någonstans att vända sig, säger han till Folkbladet.

Göran Waldenström är övertygad om att Högsta Domstolen inte kommer att ge prövningstillstånd för fallet som hans klienter vunnit i tingsrätten och hovrätten.

– HD tar aldrig upp fall av den här karaktären, säger han tvärsäkert.

Tvisten har också redan passerat mark- och miljödomstolen – och dess överinstans, Mark- och miljööverdomstolen.

Advokat Waldenström menar att familjen Binnersjö för länge sedan borde ha rustat upp den väg som vuxit igen.

– Vi presenterade en offert för att få vägen i körbart skick. Det skulle gå på 300 000 kronor. Bara kostnaderna för förhandlingarna innan fallet hamnade i en civil domstol uppgick till det, påpekar Göran Waldenström.

Binnersjös hävdar att det inte funnits någon väg sedan 30-talet?

– Vi har presenterat flygfotografier som motbevis för deras påstående.