Många har fått strafförelägganden men i över hälften av fallen har åklagare valt att väcka åtal.

– Innan ett nytillkommet brott har prövats i domstol kan vi inte utfärda strafföreläggande eftersom vi inte vet till exempel vilken påföljd som ska utgå, säger åklagare Frida Molander till Nyhetsbyrån Siren.

Efter ett flertal domar i tingsrätten har Åklagarmyndigheten övergått till att utfärda strafförelägganden i de flesta fall. Som regel straffas man med 1 500 kronor för en överträdelse. I Norrköping är det två personer som misstänks för brottet under årets sex första månader.

Före lagändringen den första februari var det förbjudet att använda mobilen om det påverkade körningen negativt. Men i och med den nya lagen är det helt förbjudet att använda mobilen om den hålls i handen, med undantag av nödsituationer. På åklagarkammaren i Östersund, där Frida Molander arbetar, har man handlagt de flesta av ärendena från Stockholm och norrut. Molander känner inte till något fall där oklarheter uppstått i tolkningen av lagen.

– De allra flesta erkänner. Det är alltid en polis som har stannat personen, och polisers vittnesmål väger ganska tungt i bevisningen, säger hon.

Från och med maj månad har åtalen blivit drastiskt färre och strafföreläggandena allt fler. Det rör sig om ett hundratal personer varje månad som får böta för otillåtet användande av mobilen i trafiken.

– Det är så det har sett ut hittills, men eftersom lagen är ganska ny kanske bilisterna inte har börjat anpassa sitt beteende ännu, säger Frida Molander.

011-200 417