Riksantikvarieämbetet delar årligen ut projektstöd till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter runt om i landet.

I år handlade det totalt om 16 miljoner kronor som fördelas.

Bland annat får Svintuna kvarn 70 000 kronor för nya kvarnstenar.

Kvarnen har anor från 1300-talet och var i kommersiell drift fram till 1968. Med de nya kvarnstenarna kommer kvarnen att vara i drift vid Svintuna Marknad i augusti, då Lions Club Kolmården kommer att mala mjöl och visa kvarnen för besökare.

– Det finns en stor bredd bland projekten över hela landet och det är roligt att se att många lyfter fram det immateriella kulturarvet som till exempel musik, dans, film och hantverkskunskaper, säger Tove Holm som handlägger statsbidrag vid Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande.