– Det här är ett vandringspris jag vill bli av med så fort som möjligt, säger kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist (S) strax efter han mottagit utmärkelsen.

Club Tesla of Sweden har kartlagt andelen laddstolpar i Sveriges 20 största städer. Undersökningen visar att städer i ungefär samma storlek som Norrköping har fem till sex gånger så många laddstolpar. Norköping har totalt åtta stolpar fördelat på fem laddplatser. Och de är inte helt lätta att hitta, vilket Johannes von Rosen fick erfara när han jobbade i Norrköping i somras.

– Jag fick till slut tigga till mig ett eluttag av en privatperson, säger han.

Att ladda en elbil tar från 15 minuter till fyra–fem timmar beroende på uttaget. Uttagen i Norrköping är dessutom omoderna och laddar långsamt. Fler snabbladdningsstationer borde vara en självklarhet, menar Tesla. Stjernkvist håller med om kritiken.

– Norrköping växer. Det är på ett sätt positivt att efterfrågan ökar. Men vi har legat efter i den här utvecklingen.

Från Teslas sida menas att avsaknaden av laddstolpar leder till att folk drar sig för att åka till Norrköping.

– Vi har medlemmar som tackar nej till evenemang här – just på grund av att de inte kan ladda bilarna. Jag vet inte själv hur jag ska ta mig hem riktigt, säger Tibro Blomhäll, ordförande för Tesla club Sweden.

Lars Stjernkvist (S) påtalar att man från kommunens sida ska se över problemet.

– Vi kommer att se över möjligheterna till att upplåta mark. Det ska vara enkelt för den som vill leva miljövänligt i Norrköping.

Under måndagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att arbeta fram en plan för att möte elbilisternas efterfrågan.