Söndag är det främst de mellersta och västliga delarna av Götaland och Svealand som får kraftiga skurar med åska. Men även i de östliga delarna och i Norrland kan det komma lokala skurar med åska.

Särskilt sommartid kan det blomma upp väldigt lokala åskskurar, säger Sofia Söderberg.

Från måndag kommer det ett mer sammanhängande område med regn och skurar. Också då är det den södra delen av landet som kommer att se flest blixtar.

Men det kan i och för sig förekomma åska allmänt i landet då också, säger Sofia Söderberg.

Att det är just på sommarn som det åskar som mest beror på den varma och fuktiga luften. Ju varmare det är, desto mer vattenånga, fukt, finns det. Och just fukten är en viktig ingrediens när åskmoln bildas.

Dels ska det vara en del fukt närmast marken och sedan ska temperaturen avta med höjd, så det är det vi kallar ostadigt eller labilt, så skurar kan växa till och åska kan byggas upp i molnen.
Kontrasten mot den kallare luften högre upp i atmosfären blir större och då har du bättre förutsättningar för åska, säger Sofia Söderberg.