Matbank med gratis mat öppnar i Malmö

Mjölk, bröd, grönsaker och korv – mat till alla som vill ha.

Så lyder mottot bakom den nya matbank som just nu byggs upp i Malmö.

Målet? Bekämpa både matsvinn och hunger.

3 november 2019 11:26
Människor kommer få komma hit och ta den mat de behöver för dagen, säger Kalle Palmgren, en av volontärerna bakom den nya matbank som just nu byggs av Kontrapunkt.

Det ideella kulturhuset och sociala centret i Malmö har blivit känt för sitt engagemang för hemlösa och flyktingar. Nu vill man ta itu med både hunger och svinn.

Frys full med korv

Banken ska husera i en del av organisationens nya lokaler, och här finns redan gott om mat. Lådor med citrusfrukt och en smula kantstötta bananer ligger sorterade i lådor. Fullt ätbara, liksom gårdagens bakade brödlimpor som trängs i en stor plastback. På hyllor står oöppnade paket med frukostflingor och frysen är fylld med röd dansk korv.

Vi får ofta in korv när det varit match dagen innan, förklarar Kalle Palmgren samtidigt som han gör sig redo för att ta emot en ny leverans mat som är på väg.

En matbutik i närheten har skänkt vegokebab och några paket rostbiff – mat som annars slängs.

Det kommer från butiker vi samarbetar med, från restauranger, från producenter och privatpersoner. Det kommer från alla håll egentligen.

Matsvinn – och att behöva göra sig av med mat – är ett kostsamt problem som butiker och restaurang måste hantera. Även här erbjuder matbanken en lösning, tycker Palmgren.

Vi kan komma och hämta, vi kan anpassa tider. Det gäller att vara anpassningsbar och flexibel, för annars kommer det inte att funka.

Köar varje dag

Planen är att matbanken ska öppna först nästa år. Men egentligen har man redan smygstartat, medger Johanna Nilsson från Kontrapunkt.

Här är 30–40 personer varje dag som köar och som annars inte har mat.

Volontärerna på Kontrapunkt nämner "matfattigdom", ett begrepp som hittills inte använts så mycket i Sverige. Men enligt en ny rapport från Stadsmissionen så finns problemet även här.

Studien, som gjorts av Magnus Karlsson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, har kartlagt Stadsmissionens arbete för behövande – och vem som är mottagare. Av de drygt 300 000 insatser som mätts under fem års tid, utgörs "en överväldigande andel" av just mat, enligt Karlsson.

Bland dem som tar emot stöd i form av måltider och matkassar sticker en grupp ut.

Det är de med långvarigt försörjningsstöd som också får hjälp med mat, säger Magnus Karlsson till TT.

"De har inte mat"

Hur stort är problemet? Karlsson refererar till en norsk studie från 2016 som uppskattar att mellan 1 och 4 procent av människorna i Norden lever i matfattigdom.

Jag tror att siffran är för lågt räknad, och jag tror vi har en större andel människor som lever i stor osäkerhet kring mat – när och var man ska äta sitt nästa mål.

Till Kontrapunkt, som redan 2017 anordnade matbank, kommer många som behöver mat, berättar Johanna Nilsson.

Ja, när vi drev det som pilotprojekt under fem månader hade vi upp till 100 personer varje dag som hämtade mat och stod och köade utanför – allt från studenter till papperslösa till barnfamiljer, säger hon och fortsätter:
Men det vi märkte var att den största gruppen var pensionärer och äldre människor. De har inte mat.

Den nya matbanken ska ha tio frivilliga som arbetar och två ton mat per dag. Här kommer inga frågor att ställas – och inga kontroller av behov att göras. Överflöd fördelas, och den som vill ha mat kommer får ta ur kyl, frys och från hyllor.

Det här blir den första platsen som är öppen för alla, förklarar Kalle Palmgren.
Fakta: Matfattigdom i Sverige?

• "Food poverty "är ett begrepp som syftar på att människor inte har råd med – eller prioriterar bort – mat. Det kan också handla om att människor systematiskt köper näringsfattig mat eller att man saknar sociala sammanhang för ätande.

• Matfattigdom har tidigare uppmärksammats i bland annat Storbritannien och USA, men finns enligt Professor Magnus Karlsson, som studerat Stadsmissionernas verksamhet på uppdrag av organisationen, även i Sverige.

• Enligt Karlsson studie, som kartlagt Stadsmissionernas verksamheter och insatser som riktar sig till särskilt ekonomiskt utsatta grupper, handlar mycket om mat. Exempelvis bjuds behövande på måltider, matkuponger eller matkassar.

• Kartläggningen är återkommande och totalt 380 000 insatser har registrerats under tolv mätmånader fördelat över fem år.

• Av de 380 000 registrerade insatser utgör 245 000 matrelaterade insatser.

• Enligt studien är det inte människor utanför systemet, så som papperslösa eller EU-migranter, som utgör den stora gruppen bland mottagarna. Drygt två tredjedelar av mottagarna utgörs i stället av människor med långvarigt försörjningsstöd och människor som hamnat mellan stolarna i det svenska välfärdssystemet.

• Under fem år har stadsmissionerna i landet samlat in statistik över insatser för människor i ekonomisk utsatthet. Kartläggningen som ligger till grund för rapporterna är ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner och professor Magnus Karlsson vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Linnéuniversitetet.

Källor: Stadsmissionens Fattigdomsrapport 2019 , Skåne Stadsmission och artikeln Matfattigdom i välfärdsstaten av professor Magnus Karlsson på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.


Fakta: Kontrapunkt i Malmö

Det ideella kulturhuset och sociala centret Kontrapunkt i Malmö statade 2009.

Verksamheten bygger på frivilliga insatser och volontärarbete och bedriver allt från kulturarbete till socialt arbete, exempelvis mat- och klädutdelning samt nattöppen värmestuga för hemlösa.

Under flyktingmottagandet 2015 öppnades lokalerna för akutboende och sammantaget gavs 17 000 personer tak över huvudet.

Vintern 2018 såg det mörkt ut då organisationen blev tvungen att lämna sina lokaler.

Nu har Kontrapunkt ny lokal, där bland annat en matbank och ett matsvinnskök byggs upp från grunden.

Matbanken är tänkt att starta i början av nästa år.

Banken kompletteras med ett nybyggt matsvinnskök som där volontärer planerar att laga till måltider av överbliven mat från matbanken.

Källa: Kontrapunkt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Karolina Eriksson/TT