Malmström redo för USA-handel

Bilar och industriprodukter, javisst.

Men jordbruket får som väntat inte plats när EU-kommissionen lägger fram sina förslag till mandat för handelsförhandlingar med USA.

18 januari 2019 11:13

Handelskommissionär Cecilia Malmström lade fram två utkast till förhandlingsmandat när hon presenterade sina planer på fredagen. Det ena rör borttagandet av tullar på industriprodukter, det andra handlar om ömsesidiga godkännanden av produkter.

Allt har sitt ursprung i de samtal som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hade med USA:s president Donald Trump i Washington i somras för att mäkla fred i det då allt mer tilltagande handelskriget över Atlanten.

Inte jordbruk

Tanken är nu att snabbt och enkelt kunna ta bort en mängd av de tullar som framför allt Trump högljutt gnällt över.

Förslagen i dag täcker alla industrisektorer, inklusive fiskeprodukter och fordon. Att få bort tarifferna kan få viktig betydelse för både konsumenter och företag på båda sidorna. Det skulle särskilt gynna småföretag, säger Malmström.

Som väntat ingår dock inte några jordbruksprodukter i förhandlingarna, trots att USA gärna vill det. Såväl regeringar som jordbrukare och konsumenter i en rad EU-länder är minst sagt skeptiska till tanken på att underlätta ytterligare för import av jordbruksprodukter från USA.

Det området ligger helt utanför, liksom många andra områden där vi vet att det skulle bli svårt att nå enighet, förklarar Malmström.

Hot om biltullar

Under Barack Obamas tid som president förhandlade USA och EU långt och länge om det omfattande handelsavtalet TTIP. Det som nu inleds är dock långt ifrån det.

Vi föreslår inte någon nystart för att förhandla om ett bredare frihandelsavtal med USA, betonar Malmström.

Ovan allt lurar samtidigt mörka moln – i form av de eventuella strafftullar på EU-bilar som president Trump fortfarande inte uteslutit.

Om det skulle hända har vi kommit långt i förberedelserna av motåtgärder och det har vi gjort helt klart för amerikanerna, säger Malmström.

Utkasten går nu vidare för godkännande från EU:s medlemsländer innan förhandlingarna kan komma igång.

Fakta: Handelsproblem över Atlanten

Donald Trumps tillträde som president i USA har bland annat inneburit att de mångåriga förhandlingarna om ett stort frihandelsavtal mellan EU och USA, kallat TTIP, har lagts på is.

I stället har handelsrelationen kraftigt försämrats, inte minst sedan Trump infört stål- och aluminiumtullar på 25 respektive 10 procent. EU har svarat med egna tullar på en lång rad amerikanska produkter, som bourbon, riskakor och motorcyklar.

I slutet av juli kom ändå Trump och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker överens om att tillsammans arbeta för att minska handelshindren. Deras möte har följts upp av regelbundna träffar mellan EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Parallellt är USA starkt kritiskt till hur världshandelsorganisationen WTO fungerar. Att landet blockerar tillsättandet av nya domare till WTO:s tvistelösningssystem riskerar att få hela systemet att sluta fungera från sensommaren eller hösten 2019. EU har kontrat med förslag om hur WTO kan reformeras, som man hoppas få USA att acceptera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT