– Det betyder att det inte blir några dispenser för majbrasor eller fyrverkerier, säger Carl Granström, handläggare som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor på länsstyrelsen.

Brandrisken är mycket stor i hela Östergötland. För att minska risken fattade länsstyrelsen i onsdags beslut om eldningsförbud som en förebyggande åtgärd. Beslutet omfattar den lägre nivån, på en tvågradig skala. Det innebär aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar mm). Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Den lägre nivån omfattas inte av eldning vid iordningställda platser, där risken för spridning är låg. Det kan vara en iordningställd grillplats som är väl avgränsad med obrännbart material (till exempel en betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med obrännbart material grus eller motsvarande.

Det är också tillåtet att grilla på egen tomt i en grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt från skog och mark. Samma sak gäller för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Engångsgrillar är däremot inte tillåtna.

– De ligger så nära marken att de medför en uppenbar risk för att elden ska sprida sig, säger Carl Granström.

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt genomförs övervakning med skogsbrandflyg när det råder hög risk för brand. Länsstyrelsen har valt att tidigarelägga starten av årets skogbrandsflygning, vilket är i gång sedan tisdagen den 23 april med anledning av den höga brandrisken.