Det nya testet görs med ett blodprov.

Men i stället för att bara mäta mängden av prostataspecifikt antigen (PSA), analyserar det nya testet sex proteinmarkörer (däribland PSA) samt över 200 genetiska markörer. Tillsammans med uppgifter om patientens ålder och familjehistorik, kan läkarna upptäcka farlig cancer tidigare, samtidigt som antalet "falsklarm" och onödiga biopsier minskar.

Det sparar mycket lidande och oro, säger Henrik Grönberg, professor på Karolinska institutet och forskaren bakom det nya testet.

Färre vävnadsprover

Ett stort problem med det PSA-test som finns idag är att det är oprecist. PSA-värdena kan vara förhöjda utan att det föreligger cancer, eller så har patienten cancer utan att PSA är påverkat alls.

Diagnosen ställs med hjälp av vävnadsprover, som dock mer eller mindre utförs i blindo. En eventuell tumör kan dessutom vara aggressiv eller i praktiken ofarlig.

Enligt studien, där knappt 60 000 stockholmare deltog och vars resultat nu presenteras i Lancet Oncology, minskade antalet biopsier med en tredjedel, jämfört med PSA, utan att färre farliga tumörer hittades.

Det är betydligt mer än vi trodde från början, så jag är otroligt nöjd, säger Henrik Grönberg.

Inte övertygad

Henrik Grönberg, som har patenterat den nya metoden, anser nu att tiden är mogen för att införa allmän prostatacancerscreening bland äldre män, liknande den screening som finns för bröstcancer hos kvinnor.

Anders Bjartell, professor i urologi vid Lunds universitet och vetenskaplig rådgivare till den aktuella studien, är dock inte lika övertygad.

Det här är en jättebra studie med bra resultat. Det är helt klart ett steg i rätt riktning, men den hittar inte alla cancrar. Så enligt min mening är vi inte vid en allmän screening ännu.

TT: Men vad krävs för att män ska få en screening för prostatacancer?

En mer träffsäker metod och för att det ska bli aktuellt måste vi få in bilddiagnostik med magnetkameror, men då blir det en resursfråga.