Ann Linde är filosofie kandidat vid Stockholms universitet med statskunskap som huvudämne, därutöver sociologi, nationalekonomi och språk.
Hon började 1981 som förbundssekreterare för Sveriges Elevers Centralorganisation, SECO. Efter att ha arbetat som handläggare med socialpolitiskt ansvar för Elevorganisationen blev hon generalsekreterare med särskilt ansvar för Europafrågor.
Mellan åren 1994 och 1997 var hon politiskt sakkunnig till EU-minister Mats Hellström, handelsminister och sedemera försvarsminister Björn von Sydow. Sedan 2000 arbetar hon som internationell sekreterare för Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
Ann Linde är 41 år och gift med Mats Eriksson och har två barn som är 11 och 7 år. Familjen är bosatt i Enskede Gård.