väderbiten Den senaste tiden har det bjudits på sol och högsommarvärme på flera håll runt om i landet. I måndags, den 14 maj, nådde Skellefteå 26,4 grader vilket är den högst uppmätta temperaturen här sedan juli 2016. Torsdagen den 10 maj steg temperaturen i Göteborg till hela 28,8 grader och för Göteborgs del får man gå tillbaka ända till 1997 för att hitta en högre temperatur så tidigt på säsongen. Det (ovanligt) varma vädret har även medfört att den meteorologiska sommaren tagit ett rejält kliv norrut och har nu även ankommit till stora delar av norra Norrlands kust- och inland. Med tanke på den svala sommaren (juni, juli och augusti) som rådde i fjol, där sommarens högsta temperatur bara blev 28,0 grader (den blygsammaste för landet som helhet sedan åtminstone 1922) och årets högsta temperatur uppmättes redan i maj (30,1 grader i Oskarshamn den 28/5), kanske vissa oroar sig för att den senaste tidens värme innebär att vi står inför ännu en sval sommar. Men eftersom vädret inte har något minne går några sådana slutsatser inte att dra. Att årets högsta temperatur uppmätts redan i maj är dessutom väldigt ovanligt och har förutom 2017 endast inträffat 1993 och 1922.