<B>? Men själv blev du aldrig textilare?</B>
- Nej, jag utbildade mig på gamla Teknis, nuvarande Ebersteinska skolan, till byggnadsingenjör och byggfrågor har jag sedan ägnat mig åt hela livet, både inom yrkeslivet och inom politiken.
- Inom yrkeslivet har jag ägnat mig åt väg- och vattenbyggen och mitt första jobb som praktikant var att hjälpa till att bygga gamla E 4 över Himmelstalund, minns jag.

<B>? Och 1992 slutade du som byggnadsingenjör?</B>
- Ja, i alla fall tillfälligt, eftersom det blev borgerlig seger i valet det året och jag utnämndes till kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsbyggnadsfrågor.

<B>? Vilka projekt minns du mest från din tid som kommunalråd 1992-94?</B>
- Omvandlingen av Drottninggatan, Det stora lyftet, genomfördes under dom åren och det projektet fick jag både ris och ros för.

<B>? Ris bland annat för att du bromsade projektet redan vid Nygatan och inte fortsatte ända fram till Södra Promenaden?</B>
- Ja, men planerna fanns att fortsätta ända fram, fast pengar tog slut och därför stannade vi vid Nygatan.
- Sedan etablerades Ingelstaområdet med Obs (nuvarande Coop Forum) och Maxi under de här åren och jag minns att Obs fick fördubblad byggrättsyta beviljad då.
- Tyvärr kom ju trafikproblemen att bli besvärliga ganska snart, men något som var positivt med Ingelsta var att den ökade konkurrensen sänkte matvarupriserna i Norrköping.

<B>? Du måste väl vara en av veteranerna inom det politiska livet i stan?</B>
- Ja, det är jag eftersom jag kom med som ersättare i kommunfullmäktige redan 1973. Mitt första nämndeuppdrag blev sedan i fritidsnämnden, den enda nämnd jag suttit i där inte mina specialämnen bygg- och vattenfrågor, funnits med.
- Efter fritidsnämnden följde uppdrag i kommunala Affärsverken, i lokaltrafikstyrelsen och 1986 kom jag in i kommunstyrelsen, till en början som ersättare.
- Idag är jag ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i kommunfullmäktige och dessutom sitter jag i miljö- och stadsplaneringsnämnden.
- Sedan förra valet har jag inte arbetat som byggnadsingenjör utan ägnat mig åt politiska uppdrag och förutom det nämnda är jag även med i Östsam.

<B>? Många unga människor tröttnar på politiska uppdrag och hoppar av i förtid. Hur har du fått energin att räcka till under alla år?</B>
- För mig har det alltid känts viktigt att ha något avkopplande fritidsintresse att ägna mig åt vid sidan av politiken.
- Idag är det golfen i Norrköpings golfklubb - handikapp 36 - som gör att jag kan koppla av från den politiska vardagen och träffa andra människor.
- Dessutom tycker jag det är jätteskönt att komma ut och gå i naturen, ibland även för svampplockning även om min fru Ruth är MYCKET duktigare på detta än vad jag är...
- Tidigare ägnade jag mig en hel del åt scouting och en period åt orientering, så jag har som sagt alltid haft fritidsintressen bredvid politiken.
- Samtidigt som det varit avkopplande och stärkande, har jag ofta fått kommentarer som "Du som är politiker kan väl ta tag i frågan om..." så det har alltid varit en källa till många uppslag och idéer.

<B>? Hur ska du fira högtidsdagen i morgon?</B>
- Hemma i Krokek bland släkt och vänner.