Fiberaktörererna är passiva på landsbygden utanför Tjällmo tätort på grund av för lågt intresse. I juni i år stängs kopparnätet ner i området utanför Tjällmo tätort vilket betyder att alla fasta tjänster via telejacket blir oanvändbara. 

– Kommunen har genomfört en analys av vad det skulle kosta att fibrera landsbygden. Analysen är gjord för att få fram vad det kommer att kosta att bygga ett fibernät till alla hushåll och företag på landsbygden. Den är presenterad 2018-12-04 för kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Roger Jarméus, stadsnätsansvarig på Motala kommun.

Regeringen har visionen att ha ett helt uppkopplat Sverige, målsättningen är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020, något som går att läsa på Regeringskansliets hemsida.

Artikelbild

| Ulrika Johansson

Roger Jarméus säger att kommunen i grunden inte har skyldighet att bygga fibernät till hushåll eftersom utgångspunkten i utbyggnaden av fibernätet i Sverige ska vara marknadsdriven enligt Regeringens bredbandsstategi 2025. Men kommunen vill gärna se att alla får möjlighet till snabbt bredband och att kommunen uppfyller regeringens mål. 

– Det skulle kosta cirka 130 miljoner att gräva för hela kommunen. Den kalkylen förutsätter i sin tur att alla på landet är beredda att ansluta sig för cirka 25 000 kronor.Siffrorna är beräknade på att alla hushåll och företag tecknar avtal för att få tillgång till fiber. 100% kommer man med stor sannolikhet inte att uppnå och då förändras kostnaderna, säger Roger Jarméus. 

Ingen nätbyggare kan tvinga fastighetsägare att ansluta sig, vilket gör att anslutningsgraden riskerar att bli låg, med högre kostnad per anslutet hushåll som resultat.Alternativet för den som inte kan betala anslutningsavgiften är att tala med någon bank, kommunen kan inte lägga upp en betalnings plan för enskilda hushåll/företag, fortsätter Roger Jarméus. –

– Kommunen ser till att hålla igång dialogen med olika entreprenörer, andra kommuner samt arbetar hela tiden med att ta fram alternativa planer, avslutar Roger Jarméus. 

Artikelbild

| Ulrika Johansson

Det finns de som varken väntat på kommunens beslut eller fiberaktörererna. Utanför Tjällmo tätort har markägare gått samman och skapat egna förutsättningar. De har grävt och lagt ned egen slang som fiberkabeln skall skjutas i och som sedan kan anslutas till en av kommunens redan utplacerade kabelbrunnar.  

– Vi köpte slang för fiberkabel som lades ner i samband med att det grävdes för ny elkabel för att slippa en extra grävning. Men det är inte inkopplat på grund av att varken Motala kommun eller någon fiberaktör har varit intresserad av att bekosta en inkoppling, säger Erik Hedlund med insikt i arbetet.

Artikelbild

| Ulrika Johansson

Roger Jarméus meddelar att kommunen anser att de bör vända sig till de bolag som redan är etablerade i området med fiber då kommunen i närtid inte vill göra investeringar där det redan finns en möjlighet att ansluta sig till ett existerande fibernät. Fram till alldeles nyligen, och i liten mån fortfarande, har marknadsaktörerna anslutit hushåll/företag av egen kommersiell kraft, och då bör inte kommunen göra insatser där, av konkurrensskäl och utifrån att utbyggnaden i första hand ska vara marknadsdriven enligt den nationella strategin,säger Roger Jarméus. 

Arbetet med att gräva ner elkabel pågår i området kring Tjällmo, som MVT skrivit om tidigare, och längs med väg 211 sitter markeringspinnar utsatta som markerar den projekterade riktningen för det fortsatta grävningsarbetet. Erik Hedlund tycker att Motala Kommun eller fiberaktörerna i området skulle kunnat samarbetat med entreprenören som utför grävarbetet för att på så vis få ner kostnaden för en fiberutbyggnad i området utanför Tjällmo tätort.

Artikelbild

| Ulrika Johansson

Roger Jarméus svarar på varför Motala kommun inte gjort någon ansträngning för att att inleda något sådant samarbete 

– Motala kommun visste inte om Vattenfalls grävning från Älgmyrakorset och mot Tjällmo förrän de grävde av kommunens fiberkabel.Och för att kunna samarbeta måste man få information om att jobb ska utföras.Vi (Motala kommun red.anm) får inte alltid den informationen sedan så är det ju inte beslutat vem som ska bygga fiber på landsbygden.

Trots att markägarna bekostat fibermaterialet själva och att de ännu inte fått ansluta sig till något fibernätverk, tycker Erik Hedlund att fler ska ska följa deras exempel om man har råd.