Fler fynd i kanalen

I går tillkallades arkeolog och osteolog (skelettexpert) till platsen i den torrlagda del av kanalen där skelettfynd gjordes i onsdags av två tonårspojkar. Det mesta pekar nu på att Kanalhamnen är uppförd på en medeltida begravningsplats.

 

19 januari 2008 03:00
Arkeologerna Christer Carlsson och Mats Magnusson samt osteologen Petter Nyberg från Länsmuséet i Linköping undersökte i går noga de delar av den torrlagda kanalbädden där tre kranier hittades i onsdags.

 

Ganska snabbt kunde osteolog Petter Nyberg konstatera att det vid en av fyndplatserna rörde sig om ett i övrigt orört skelett: "in situ" som det heter på fackspråk och som betyder "i ursprungligt läge". Kroppen har huvudet begravt mot väster och med armarna i en begravningsposition som tyder på sen medeltid.

 

S:t Ilian
Christer Carlsson avslutade så sent som i december en utgrävning i Söderköping som man företog i samband med Eons fjärrvärmeutbyggnad.

 

I slutet av den grävningen hittade man delar av ett kranium bakom kanalmagasinet i kvarteret S:t Ilian, alldeles i trakten av de nya fynden. S:t Ilian hette också en kyrka, uppförd omkring 1300, som förstördes, brann eller fick förfalla redan i slutet av 1500-talet; exakt orsak är inte känd. Den exakta platsen där kyrkan låg har heller aldrig hittats.

 

Starka indicier
Christer Carlsson sade i december att han såg dessa kranie-fragment som starka indicier på att S:t Ilians kyrkogård legat i närområdet kring den fyndplatsen. Han är helt övertygad om att även de nya skelett-fynden har med S:t Ilians kyrka att göra.

 

- På 1990-talet hittade arkeologen Olle Hörnfors skelettdelar när kanalen var torrlagd. De blev sedan daterade till 1520-talets början, ungefär vid reformationstiden, berättar Christer Carlsson. Räknar man in fyndet av den nya kroppen som uppenbart är kristet begravd så ökar sannolikheten drastiskt för att det rör sig om S:t Ilians kyrkogård.

 

Fler kroppar
Det betyder i så fall att denna del av kanalen alltså skulle vara uppförd på en medeltida begravningsplats.

 

- Det kan mycket väl vara så att det ligger kroppar i flera skikt och också i rad sett från den kropp vi hittat idag, säger Christer Carlsson.

 

Under fredagseftermiddagen skaffades ett muntligt tillstånd från Länsstyrelsen att gå vidare med grävningen. På måndag fortsätter man med att frilägga lämningarna och undersöka området runt omkring. Sedan ska skelettet lyftas bort och tas om hand för dokumentering och eventuell C14-bestämning för att få fram en mer exakt ålder.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors