Ska Rejmyre äntligen få sitt hotell?

En ny detaljplan kan ge Rejmyre ett hotell.

Syftet med den detaljplan som nu håller på att arbetas fram är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 1:205 för hotell och bostäder. I dag är marken avsedd för bostäder och på tomten vid Metallvägen 9 finns också en större bostadsbyggnad.

Planförslaget har kommit så långt att det nu lämnats till kommunfullmäktige. Nästa sammanträde med KF är den 25 mars.

Arbetet har tagit tid. Det var i maj 2014 som kommunstyrelsen gav samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten.

För den 86-årige fastighetsägaren har det varit en lång väntan. Han vill vänta med kommentarer tills allt verkligen är klart.

Om beslut tas i slutet av mars kan planen börja gälla strax efter, om inga överklaganden sker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa