Den nya politiska ledningen (S+C+KD) har under en tid arbetat fram en gemensam politisk plattform som ska sjösättas efter nyår.

– Vi har inga frågor som vi har behövt lägga åt sidan för att det ena partiet har en benhård linje i en enskild fråga. Sedan har varje parti gått tillbaka till sina medlemmar för att få ett godkännande om olika inriktningar och förslag som vi kommit fram till. Det har varit lätt att komma överens, förklarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson på tisdagens presskonferens.

Även Hugo Andersson (C) vittnar om den goda samarbetsviljan.

Artikelbild

| Ulrika Jeansson (S) säger att det varit lätt att komma överens med de nya samarbetspartierna Centerpartiet och Kristdemokraterna.

– En av våra utgångspunkter att gå in i de här diskussionerna var att vi historiskt inte haft mycket att bråka om. Alla partier har varit överens – och haft en uppriktig ambition – att göra så bra vi bara kan av den situation som är i kommunen. Att gå in i ett samarbete där vi på förhand vet att vi kommer att träta om varannan fråga skulle inte vara roligt och var heller aldrig aktuellt, poängterar han.

Den politiska plattformen presenteras på åtta A4-sidor. Återkommande ledord är att Finspång ska vara en levande, attraktiv, trygg och hållbar kommun.

– Det är ord vi vill ska genomsyra allt vi gör. Att fortsätta arbeta med visionen att Finspång ska ha 30 000 invånare år 2035. Det finns ett beslut i kommunfullmäktige på det, även om vissa partier börjar vackla. För oss i vårt samarbete är det avgörande att ha med det i arbetet redan nu, även om det ligger långt fram tidsmässigt, säger Ulrika Jeansson.

Att utveckla olika samarbeten är också viktigt för den styrande trion. Det kan röra sig om föreningsliv, men också om samarbeten med alla de företag som verkar i Finspång, små som stora.

Artikelbild

| Hugo Andersson (C), miljö och- samhällsbyggnadsråd efter nyår, ska under de närmaste fyra åren bana väg för nya detaljplaner som på sikt också ska ge nya billiga lägenheter.

– Vi tror inte på att göra saker själva. Vi tror på samarbeten på många olika sätt. Det måste hela tiden finnas en dialog, så vi kan ge de rätta förutsättningarna och ta rätt beslut, säger Hugo Andersson.

FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 med 17 olika huvudpunkter, finns också med i den lokala politiska plattformen.

– Att göra saker som inte bara påverkar oss själva är viktigt. Vi kan bidra till det globala, men vi kan påverka det lokala, fortsätter Hugo Andersson.

Skolan och utbildning lyfts fram på många olika vis.

– Det blir fler barn i förskoleålder, vilket gör att vi behöver fler platser i förskolan. Vi vill dessutom ha fler människor som bor här, så det måste vi helt enkelt plocka fram. Vi behöver också ha bättre koll på barnen när de lämnar från förskolan till grundskolan och höja pojkarnas resultat i skolan, säger blivande utbildningsrådet Frida Granath (S).

En familjecentral i Finspång, som skulle stödja nyblivna och unga föräldrar, är något som önskas.

– Vi vill gärna ha det i vår kommun och är något vi kommer jobba för, klargör Ulrika Jeansson.

Kommunen behöver bygga nya och billiga bostäder för att få en bra flyttkedja.

– Det måste vi skynda på så mycket det går. Vi måste få till ett bättre företagsklimat. När en företagare tar kontakt med kommunen ska handläggningen vara snabb, enkel och bra. Att fortsätta minska arbetslösheten, främst för unga är otroligt viktigt. Vi behöver också få till mer mark, så vi kan säga ja till fler nyetableringar. Förbifart riksväg 51 är också något vi ska bana väg för på alla sätt, säger Hugo Andersson.

Även de äldre och deras omsorg finns med i många punkter i den politiska plattformen.

– Vi måste bygga bort ensamheten och hjälpa till så mycket det går med att hjälpa äldre människor med psykisk ohälsa. Alla behöver en tillhörighet. De träffpunkter för äldre som finns är mycket viktiga, säger blivande socialrådet Marie Johansson (KD).