För tredje året i rad anordnas Krisberedskapsveckan. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), landets kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer genomför kampanjen för att öka människors beredskap inför samhällskriser.

I år är satsningen speciellt inriktad på unga personer.

Landshövding Carl Fredrik Graf besökte Viggestorpsskolan under fredagen för att se hur skolan arbetar med dessa frågor.

Artikelbild

| Landshövding Carl Fredrik Graf fick svara på många frågor från eleverna i årskurs 4 på Viggestorpsskolan.

– Jättekul att få prata med unga om det här. Spännande att få se det ur deras perspektiv. Det är viktigt att redan i ung ålder vara medveten om det här, säger Carl Fredrik Graf.

Fjärdeklassarna på skolan hade tagit fram tio olika uppfinningar som de presenterade för landshövdingen, klasskamrater och lärare.

– Vi har jobbat mycket med vad vi behöver förbereda oss för om det blir en kris. Vi har pratat mycket om de fyra basbehoven: värme, vatten, mat och kommunikation, berättar klassläraren Eleonor Håkansson.

Det var dessa fyra basämnen som låg till grund för uppfinningarna.

Artikelbild

| Eleverna presenterade sina uppfinningar under fredagen.

– Eleverna har fått komma på en idé, rita konstruktionen, bygga och utvärdera, påpekar Eleonor Håkansson.

Landshövdingen lyfte fram besöket som ett av hans roligaste.

Artikelbild

| Landshövding Carl Fredrik Graf och kommunens beredskapssamordnare Nina Öberg berättar om krisberedskapsveckan.

– Vilken uppfinningsrikedom. Det som kännetecknar en uppfinning är något nytt och det här var nya tankesätt, säger Carl Fredrik Graf.

Vad som krävs för att klara sig i 72 timmar, "Hesa Fredrik" och VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är andra saker som eleverna fått lära sig.

Artikelbild

| Landshövding Carl Fredrik Graf och kommunens beredskapssamordnare Nina Öberg.

– Vi lär eleverna att ta eget ansvar, vikten av att vara samhällsintresserad och bli samhällsgranskare, betonar Eleonor Håkansson.

Kommunens beredskapssamordnare Nina Öberg berättar att många av kommunens skolor arbetat med krisberedskap.

Artikelbild

| Viggestorpseleverna visade upp sina olika uppfinningar.

– Eleverna har fått lära sig vad som behövs vid en kris, till exempel vid ett långvarigt strömavbrott, säger Nina Öberg.

Temadagar och test av stormkök har varit andra inslag. Grosvadsskolan har även fått besök av polis och räddningstjänst.

Artikelbild

| Eleverna hade gjort många olika uppfinningar.

– Vi vill att folk ska vara förberedda om det händer något. Barn är jättebra budbärare till oss vuxna som inte alltid tänker på såna här saker. Vi kommer utveckla konceptet till nästa år på skolorna, konstaterar Nina Öberg.

Under fredagen visades biofilmen "Den blomstertid nu kommer" i Kulturhuset för kommunens invånare i åldern 15–29 år. Den visades för att väcka funderingar kring vad som kan inträffa och hur det går att förbereda sig för kriser.