Ny förskola kan byggas i området

Detaljplanearbetet för en ny förskola i Lotorp pågår. Sedan behövs det också en i Hällestad.

Behovet av en ny förskola i Lotorp har varit stort sedan Sanden skadades i en brand i början av 2018.

Den nya kommer att ligga inom samma planområde, mellan John Fröbergs väg och Bygatan. Den kommer att byggas invid John Fröbergs väg och bestå av upp till sex avdelningar, delvis i två plan. Processen från beslut till färdig skola är lång. Just nu genomförs samråd om detaljplanen och synpunkter ska vara inne senast den 25 mars.

Det betonas att det även i framtiden kommer att vara fri passage över den allmänna marken mellan Bygatan och John Fröbergs väg. Inte heller kommer pulkabacken att påverkas.

Om inga överklaganden sker kan detaljplanen vinna laga kraft under sommaren eller hösten 2020 och byggstart förhoppningsvis strax därefter. Med överklaganden kan det bli en fördröjning på upp till två år.

– Vi räknar med bra tillväxt i Lotorp, som vi nästan räknar till tätorten. Närheten till väg 51 gör Lotorp attraktivt. Det är lika nära till Lotorp som till Finspång för Norrköpingsborna, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Sektor utbildning vill även bygga en förskola i Hällestad. Där finns en skola, men ingen förskola.

– Hällestad har funnits med tidigare, men vi har inte riktigt mäktat med det ekonomiskt, säger Ulrika Jeansson.

Men den ligger längre fram i tiden, något detaljplanearbete har inte skett ännu. Ulrika Jeansson tänker sig en byggnad med fyra till sex förskolegrupper.

I dag finns det två förskolor i Jonstorp och en i Ljusfallshammar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa