Nedlagd barnomsorg överklagas av föräldrar

Sex personer överklagar kommunens beslut att lägga ner Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl.

19 februari 2020 18:30

Det var den 22 januari som föräldrarna fick veta att Finspångs kommun från den 1 juli i år tänker lägga ner barnomsorgen. Senast den 31 mars ska föräldrarna ha sökt plats på någon förskola inom kommunen.

– Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl är från början en bostad och inte lämpligt för verksamhet med barn, sade utbildningsrådet Frida Granath (S), i en tidigare artikel.

– Det är ganska mycket som inte håller måttet för en verksamhet för barn. Det finns bara en toalett som både barn och personal använder, ett kök som inte är anpassat, en ventilation som inte räcker till och det är inte handikappanpassat. Det finns trösklar och det är ganska små utrymmen, sade hon vidare.

 

Beslutet om nedläggningen togs av sektor utbildning i ett så kallat delegationsbeslut, alltså med bemyndigande av kommunfullmäktige.

Föräldrarna har redan från början varit kritiska både till hur beslutet kommit till och innehållet. Det återspeglar sig även i överklagandena. Det är sex personer som står bakom de fyra överklaganden som hittills kommit in.

Mestadels handlar det även nu om innehållet i beslutet. Några citat:

"Sedan den ventilationsanläggning som finns idag satts in har inga nya mätningar gjorts på luften i lokalen och bör därför inte kunna ligga till grund för ovan beslut."

"I huset finns möjlighet att för en mindre kostnad upprätta de hygienutrymmen som behövs."

"Jag ställer mig väldigt frågande till att denna verksamhet ska stängas ner och förväntar mig att beslutet (som inte ännu är formellt taget?) prövas igen och utgången blir att kommunen istället ser verksamhetens värde och åtgärdar eventuella brister."

 

– Att överklaga är en rätt man har, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

– Men det man överklagar är om beslutet har tillkommit i laga ordning – man överklagar inte om beslutet är lämpligt. Det räcker inte att vara missnöjd med det som beslutats, säger hon.

Enligt kommunallagen kapitel 13 är det bara kommunmedlemmar som får överklaga. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, som helt eller delvis kan upphäva beslutet. Men Förvaltningsrätten prövar alltså bara om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

– Är man missnöjd med hur ett beslut kommit till ska man absolut överklaga, säger Ulrika Jeansson.

Handläggningstiden för ett överklagande var under 2019 i genomsnitt drygt fyra månader, men kan ta upp emot ett år, enligt förvaltningsrätten i Linköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gaver