"Motorbanan nyttig för miljön"

En massa oväsen och avgaser! Så ser nog många på motorbanor som Eliantorp i Finspång. Men den är också viktig för den biologiska mångfalden.

24 juni 2015 09:25

Det hävdar Nils Ryrholm, professor i zoologi på högskolan i Gävle, som nyligen besökte motorbanan i Finspång och undersökte miljön på och runt banan.

- Avgaser på motorbanor är visserligen ett problem, men jämförelsevis kan man säga att E 4-an, som går förbi Norrköping, släpper ut mer avgaser på en halvtimme, än vad en sån här bana släpper ut på flera år. Så den positiva effekten som refug för biologisk mångfald, överstiger vida, den negativa effekten med avgaser och buller.

Men hur kan en motorbana vara nyttig för miljön?

- Grundorsaken är att eftersom man kontinuerligt stör och rör om och bökar i sanden, så blir det samma effekt på motorbanor, som i det gamla kulturlandskapet. Och därför är det många arter som har lättare att överleva på motorbanor och militära övningsområden, än i vårt moderna produktionslandskap, där de blir förgiftade av bekämpningsmedel och miljöerna förändras fullständigt mellan olika år. Utan de nämnda platserna, hade säkerligen många fler arter varit utdöda idag i Sverige.

Handlar det om små arter?

- Ja, förutom groddjur handlar det mest om icke ryggradsdjur och växter. Och de här arterna är något som samhället i stort har glömt bort idag, men faktum är att de bidrar till de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. Det vill säga att de bidrar bland annat till att rena vatten och luft, pollinerar våra växter som producerar mycket av vår mat.

- Sånt här tänker vi inte på, men faktum är ju att utan ren luft och vatten, går det inget bra för oss människor...Så jag ser såna här platser som en viktig refug för biologisk mångfald som både direkt och indirekt bidrar till vår egen överlevnad.

Hittade du något speciellt biologiskt intressant i just Eliantorp?

- Ja, det är väldigt stora bestånd av gråbinka, som bara finns i öppna sandlandskap. De som jobbade på banan hade inte ens lagt märke till den, men jag blev mycket entusiastisk över de här bestånden.

Vi såg inte så mycket insekter i det dåliga vädret vid mitt besök, men min bedömning är att Eliantorp har en stor potential för många insekter, bland annat de vilda, hotade bina, som vi vet finns i Finspångstrakten.

Varför besökte du Eliantorps motorbana över huvudtaget?

- Jag samarbetar sedan 2011 med Svemo, Svenska Motorcykel- och snöskoterförbundet, genom att åka runt på deras anläggningar i Sverige, för att kolla biologiska värdet på banorna och ge tips om vad man kan göra för att förbättra de biologiska förhållandena på banorna, för att det ska kunna bli en ännu rikare biologisk mångfald.

Miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP) var med vid undersökningen och säge så här:

– Det kändes häftigt att få höra, att en verksamhet som många tror enbart är bullrig och miljöfarlig, också bidrar på ett bra sätt till vår biologiska mångfald. Sedan vet jag ju att Finspångs Motorsällskap sedan tidigare är miljöcertifierat och jobbar mycket med att skapa en bra miljö vid Eliantorp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!