Angående vårdboendet Hällestadgården och Åstugan fick man information av Finspångs kommun om den kommande utbyggnaden:

– Kommunen har informerat om att det kommer att göras en del affärer också, då kommunen köper Hällestadgården och Åstugans demensboende av Vallonbygden som i dag äger dessa, berättade Lasse Palmqvist, ordförande i PRO Hällestad.

– Enligt förslaget kommer det också att tillkomma nio lägenheter i Hällestad-gården och tre lägenheter i Åstugan. De är populära och det är många som önskar få flytta dit, då de beviljas plats på särskilt boende.

Artikelbild

| Birgitta Malmqvist agerar mannekäng och till höger Annika Svärd som höll i visningen.

Och fler förändringar kan komma:

– Hemtjänsten som förut fanns på Hällestadgården kommer troligtvis tillbaka dit igen och då skulle man få möjlighet att samverka kring personal med mera.

–I samband med utbyggnaden så kommer det att bli för stort chefsområde för en chef att hantera, så givetvis blir det då också aktuellt med anställning av mer personal.

Vad tycker ni i PRO om de här planerna?

Artikelbild

| Ulla Johansson var en av lokala mannekängerna vid modevisningen hos PRO Hällestad.

– Mötet var överens om att det beslut som skall fattas i maj månad är bra för bygden, konstaterade Lasse Palmqvist. Och faktum är också att det redan idag finns en hel del aktiviteter på Hällestadgården, och så det stod i kommunens rapport, att ”det är god stämning och positiv syn på livet bland pensionärer och personal”.

Förutom detta så var det också en visning av vårens och sommaren klädmode av Seniorshopen, med hjälp av lokala mannekängerna Birgitta Malmqvist, Lisbeth Andersson, Ulla Johansson, Lars-Erik Johansson och Harald Johansson.