Något som även kassören Staffan Rudstedt höll med om, vid årsmötet i Rejmyre Folkets Hus nyligen:

– För att vara en så liten PRO-förening som den här i Rejmyre och Hävla, är det märkbart att vi har så många olika aktiviteter, med så väldigt många intresserade och aktiva intresserade medlemmar.

– Och det är givetvis väldigt positivt, eftersom det är PRO:s syfte att ha aktiva medlemmar och det tycker jag att vi här i Rejmyre och Hävla uppfyller med råge!

Artikelbild

| Årsmötet hos PRO Rejmyre Hävla, var välbesökt.

Något som följande fakta också belyser: 40 omgångar med boule, 40 omgångar med bridge, 24 omgångar med unicurle (curling inomhus) och 20 omgångar med bingo.

– Sedan kan man ju lägga till att vi under året fick en ny, fin boulebarna med tillhörande lite bod, som invigdes under maj med pompa och ståt.

– Det är faktiskt så att vid vissa arrangemang, som vi har kommer det PRO-are från stora Finspång till oss i lilla Rejmyre, vilket vi givetvis uppskattar, sa Staffan Rudstedt.

Man kan även lägga till att föreningen varit med och skapat Skedevi hembygdskrönika via Staffan Rudstedt, Henry Sonevang och Bengt Eriksson. Man har även anordnat bussresor, som varit uppskattade.

Ekonomin för föreningen ser bra ut, med nästan 60 000 kronor i kassan.

En ny styrelse valdes också och ser ut så här:

Ordförande: Åke Andersson, sekreterare: Ingvar Pettersson, kassör Staffan Rudstedt, ledamöter: Lena Wall Radojcic och Aina Andersson. Ersättare: Jan-Inge Wall.

Per Nilsson skötte uppgiften som mötesordförande på ett rutinerat sätt.