Vid Vänsterpartiets årsmöte i Finspång delade avgående ordföranden Ingrid Westlund ut veteranmedaljen till Bengt Göran Klintberg. Jessica Eek, ledamot i distriktsstyrelsen, ledde årsmötet där till ny ordförande valdes Leila Marttila efter Ingrid Westlund, som suttit som ordförande i sex år.

Övriga i styrelsen är Ingrid Westlund, sekreterare, Carina Lövgren, kassör och ledamöterna Conny Lindgren, Maud Karlsson, Dennis Olsen samt Leif Sundström. Suppleanter är Mohamed Tarek Jalbot och Christer Nyberg. Vänsterpartiet har 44 medlemmar varav fyra nya deltog i mötet som samlade 16 personer. Ekonomin är god som vanligt ett valår efter några års sparande ”i ladan”.

Partiet driver med övriga majoriteten fler initiativ under 2018 som öppen förskola, fritidsverksamhet för äldre tonåringar, trygga och trivsamma miljöer i skolan med mera.

Den 25 februari kommer partiet att ha ett möte om kvinnors trygghet vilket följs upp två veckor senare med en flygbladsaktion på internationella kvinnodagen den 8 mars.