Två tredjedelar av höga kommunala tjänstemän och chefer är kvinnor. På de lite lägre chefsnivåerna är kvinnodominansen ännu större, konstaterar studien från Göteborg. Kommunerna håller på att bli enkönade organisationer, säger professor Vicki Johansson i en kommentar.

Går man ut på de olika arbetsplatserna så är det ännu mer enkönat. Fortsätter den här utvecklingen i tio år kommer det bara att vara kvinnor som arbetar i kommunerna enligt Vicki Johansson.

Studien omfattar 50 svenska kommuner och är en uppföljning av en undersökning som gjordes 1980. Då var 25 procent av de höga kommuntjänstemännen kvinnor. I dag är det 66 procent sett till hela riket. Inte oväntat finns den största kvinnodominansen inom den sociala sektorn, men även inom en traditionellt manlig förvaltning som den tekniska blir de kvinnliga cheferna allt fler.

Finspångs kommun passar väl in i studien från Göteborg. Några siffror. Av kommunens 1759 anställda är 85 procent kvinnor och av totalt 67 chefer är 75 procent kvinnor. Tittar man på olika sektorer varierar dominansen av kvinnor mellan 66 och 97 procent. Av de sex sektorerna har fyra kvinnliga chefer.

I kommunens ledningsstab är det bara IT-avdelningen som har fler män än kvinnor och en manlig chef. I utvecklings- och näringslivsavdelningen är de femtio/femtio. HR-avdelningen har 100 procent kvinnor. Där är Helén Wallman chef. Personalchef skulle hon ha kallats förr.

Hur har det blivit så här?

– Kanske representerar det hur våra arbetsgrupper ser ut generellt i kommunen. Det handlar om att få fler män i hela vår organisation. Jag tror på en jämn könsfördelning.

– Men när vi rekryterar gör vi det utifrån kompetens, vi tar inte hänsyn till om det är man eller kvinna, utan vem som är bäst kvalificerad för jobbet.

– Jag tycker det ska finnas en mångfald i alla arbetsgrupper, där kön är en del. Det skapar bra förutsättningar och ger olika perspektiv, säger Helén Wallman.

Går man bakåt i tiden har det från 2012 varit en ganska jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Det är 2017 som kvinnorna tagit över. Två manliga chefer har slutat och ersatts av kvinnor och fler kvinnliga chefer är på G. Helén Wallman själv ersatte en man när hon blev HR-chef 2013.

Men högste kommundirektören är en man. När är det dags att få in en kvinna där?

– Det kan bara framtiden visa, säger Helén Wallman.