– Utgångspunkten i arbetet har varit att ta årets siffror och räkna upp dem med kostnadsökningar, volymförändringar och inflation. När vi summerade det så fattades det totalt 40 miljoner kronor för att få det hela att gå ihop, säger Hugo Andersson (C), blivande miljö- och samhällsbyggnadsråd.

Till det kommer sju miljoner i minskade statsbidrag som läget ser ut nu. Totalt alltså 47 miljoner kronor att försöka spara in under 2019, för att nå ett resultatmål på en procent, vilket är ungefär 12,2 miljoner plus jämfört med budget.

– Politiskt försökte vi göra allt för att dra ned så lite det bara gick på utbildningssektorn, där vi måste jobba vidare för att förbättra oss, berättar Andersson.

Artikelbild

| Hugo Andersson (C) presenterade med något bekymrad min den budget som S+C+KD kommer att lägga fram i kommunfullmäktige den 18 december.

S+C+KD föreslår att 13 miljoner kronor ska tas från den flyktingfond som ändå ska läggas ned, för att täcka en del av sparbetinget. Pengar som kom från Migrationsverket.

– De 13 miljonerna är tänkta att täcka de sju miljonerna som vi inte får från staten. 2,5 miljoner går till sektor utbildning och övriga pengar går till olika satsningar, poängterar Hugo Andersson.

Sektor utbildning får cirka tio miljoner mindre än vad som var tänkt vid en normal uppräkning. Social omsorg får cirka 14 miljoner kronor mindre än det förväntade resultatet för 2018.

– De 14 miljonerna hoppas jag går att hitta bland placeringar av både unga och vuxna. Det gäller att hitta placeringar som är bra för individen, men också ekonomiskt försvarbara, fortsätter Andersson.

Artikelbild

| Budgetförslaget handlar inte bara om att spara, där finns också en del satsningar.

Totalt hamnar kommunens ekonomi på en omsättning på 1,3 miljarder kronor 2019, där sektor utbildning är störst med 534 miljoner.

– Att vi inte behöver göra några uppsägningar för att spara pengar känns bra. Sedan kan det ändå handla om att vi inte återbesätter visa tjänster när någon slutar. Det kommer hela tiden handla om att gneta och spara och det kommer bli tufft för de olika sektorerna, sammanfattar Andersson.

Trots kärvare tider blir det ändå en del satsningar nästa år. Bland annat ska fyra miljoner kronor läggas på fritidssatsningar för ungdomar som är 16 år och äldre och två miljoner läggs på digitaliseringsarbete.

Investeringsbudgeten hamnar på 65 miljoner kronor för 2019, vilket är samma summa som 2018.

Hade det inte gått att ta pengar därifrån för att kontrollera sparkravet?

– Nja, en investering kan till och med ge en billigare helhet, beroende på vad investeringen handlar om. Vi har också beslutat att växa till 30 000 invånare 2035, det når vi inte om vi backar in i framtiden.

Den 18 december ska budgetförslaget läggas fram i kommunfullmäktige för omröstning.

– Självklart tror jag att den kommer att gå igenom. Jag har svårt att se att V, L, M och SD kommer med ett gemensamt motförslag, säger en segerviss Hugo Andersson.