Kommunen ska fälla skadade träd

Granbarkborrens framfart tvingar Finspångs kommun att avverka döda träd i Nyhemsskogen.

Flera områden i skogen vid Nyhem intill väg 215 har angripits av skalbaggen. Många granar har dött och andra träd har försvagats på grund av granbarkborren.

De drabbade granarna kommer att tas ned för att inte fler träd ska angripas. Det kommer att ske inom ett antal veckor.

Virket kommer att läggas intill cykelbanan från vattentornet tills de transporteras bort. Det är viktigt att även få bort barken ur skogen vid avverkningen.

Kommunen påminner att säkerhetsavståndet till skogsmaskinerna är 90 meter och att det är förbjudet att klättra på virkeshögarna.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada i de svenska skogarna. Den är ungefär fyra millimeter lång och finns i ett 90-tal arter i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa