E-förslag är ett sätt för kommuninvånarna att enkelt via internet komma med förslag till kommunens styrande och ett sätt för de sistnämnda att veta vad medborgarna vill att man ska ta tag i. Alla som vill kan skriva förslag, det finns ingen åldersgräns. Allt för att göra det finns på kommunens hemsida.

Det finns ett krux, förslagsställarna måste få minst 30 onlineunderskrifter/klick för att kommunen ska ta upp ärendet. Förslaget ligger ute under de tre månader. Under den tiden är det upp till var och en att marknadsföra sin idé.

Det just nu mest omfattande förslaget är Camilla Bauers idé att samordna förskola, skola och föreningslokaler i Lotorp. Det med anledning av att förskolan Sanden brann och beslutet att den inte ska återuppbyggas. Genom att knyta ihop de tre nämnda verksamheterna kan mycket samordnas, som matbespisning, städning och annan service.

Camilla Bauer har fått stöd från 54 personer och i juli, eller efter sommaren, kommer kommunen att titta på hennes förslag.

Anders Karlsson värnar om cyklisterna. Han vill att cykelvägen till Sonstorp/Borggård asfalteras. Han har även gjort en beräkning på miljövinsten. Förslaget ligger ute till den 30 juli.

Mer trafik. Mellangrind har blivit den nya vändhållplatsen för bussarna, istället för gamla stationshuset. Det har Nina Åsander noterat och vill att busschaufförerna får en toalett, för att slippa "göra sina behov" i buskarna. Hon konstaterar samtidigt att det på andra sidan väg 51 finns en rastplats där det saknas toaletter. Där är det många långtradarchaufförer som stannar och vilar.

I Rejmyre vill Veronica Gabrielsson ha en lekpark kombinerat med utegym. Hon hänvisar till den nya lekparken vid Vibjörnsparken och att något liknande borde finnas i Rejmyre. Någon plats för lekparken anger hon inte.

Hundar är ett populärt ämne. Hans Pettersson föreslår en inhägnad rastgård för hundar med parkbänkar för husse och matte. Lämplig placering anser han kunde vara vid Folkets parkområdet.

Jeanette Grundström tycker att det behövs fler hundlatriner längs gångstråket Sjöviksvägen-banvallen-Ekmans väg. Det samma gäller längs Sjöviksvägen i höjd med Folkets park.

Redan tidigare har vi skrivit om Carina Felix Gabrielssons önskan om ett allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier för att skona hundarna. Hon har fått stöd av 46 personer i skrivande stund.

Fotnot: Finspångs kommuns hemsida finns på finspang.se.