– Det var första gången jag varit med om en omröstning av den posten. Jag hade heller ingen aning om att det skulle bli så. Men det var spännande och jag är förstås glad att jag får fortsatt förtroende, berättade Berit Martinsson efter omröstningen.

Att det var första kommunfullmäktige efter valet den 9 september rådde det ingen tvekan om. Partierna hade omgrupperat sig så den nya styrande minoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna satt på ena sidan av fullmäktigesalen. Oppositionen med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet satt på motsatta sidan.

Kommunfullmäktiges ålderpresident Carl-Gustaf Mörner (M) ledde förhandlingarna. Det var också Mörner som utmanade Berit Martinsson om ordförandeposten i kommunfullmäktige. Hade alla oppositionspartierna röstat för Mörner så hade Martinsson försvunnit från en roll hon haft i tolv år.

Artikelbild

| Berit Martinsson (S) fick efter en spännande omröstning om ordförandeposten i kommunfullmäktige fortsatt förtroende.

Efter att varje ledamot avlagt sin röst i valurnan, så förkunnade Mörner att resultatet blivit 22 röster för Berit Martinsson, 20 för Carl-Gustaf Mörner och tre blanka röster. Med all säkerhet kan man hitta de blanka rösterna ifrån Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

– Miljöpartiet röstade i alla fall blankt. Vi ska vara fristående och försöka hitta oss själva i vår nya roll som oppositionsparti, sa Herman Vinterhjärta.

För Berit Martinsson, 65, blev det en skön segerkväll.

– Jag tycker det är roligt att vara företrädare för kommunen och ville verkligen fortsätta. Jag tycker mycket om själva rollen som kommunfullmäktiges ordförande. Det blir inte det rent politiska, utan på ett annat vis. Vi ska försöka arbeta fram en nyordning och få en lite annan struktur på fullmäktigemötena.

Artikelbild

| Ålderspresidenten Carl-Gustaf Mörner drog i klockan som förkunnade att en ny mandatperiod är igång. Hans försök att bli ny ordförande för kommunfullmäktige misslyckades dock.

På vilket sätt då?

– Att våra sektorer och bolag är på plats mer frekvent och berättar om sin verksamhet och hur det går. Sedan tror jag att det blir ett annorlunda fullmäktige i och med den nya politiska ordningen, där en minoritet ska försöka styra. Det blir mer livaktigt och kanske också ett tuffare debattklimat. Något jag måste vara observant på, så det hålls på rätt nivå.

Artikelbild

| Nya kommunfullmäktige med den styrande minoriteten med S,C och KD till höger på bilden, även om Carl-Gustaf Mörner (M) tillfälligtvis också sitter där. Till vänster syns oppositionspartierna M, L, SD, V och MP.

Till förste vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium valdes Thomas Larsson (S) och till andre vice ordförande valdes Jonas Andersson (M). Hur de olika rådsposterna ska fördelas och vilka personer som föreslås att inneha dem, kommer att presenteras på nästa fullmäktigemöte 28 november.