– Förslaget ser ut så att det det kommer att bli 16 nya bostäder. Vi hoppas att kommunfullmäktige antar detaljplanen i början av sommaren eller i slutet av våren, säger Carina Järnmark, kommunens planarkitekt.

Anledningen till att bygga ut Hällestadsgården är enligt detaljplanen att boendet är i behov av att kunna erbjuda fler platser. I planerna ingår att utöka äldreboendet med bostäder och service. Kommunen skriver på sin hemsida att det handlar om att utveckla den befintliga bebyggelsen. Om den nya detaljplanen antas så kan det också bli möjligt att anlägga en mindre park med gångstråk och viloplatser intill Hällestadsån.

Området omfattas idag av en äldre detaljplan som gör att det inte går att bevilja bygglov på platsen. Därför har det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden lämnat in en ansökan om planändring för att kunna utöka Hällestadsgården. Just nu är förslaget om detaljplanen ute på samråd och det kan fortfarande dröja upp till ett år innan tillbyggnaden kommer igång.

– Det har funnits ett önskemål från kommunens sida om att utöka äldreboendet. Om allt går enligt planen så skulle bygget kunna dra igång 2019. Skulle det gå riktigt snabbt kanske redan före årskiftet, säger Hans-Erik Olofsson, vd Vallonbygden.

Den sista dagen att komma med synpunkter på detaljplanen är den 19:e februari.