Gröna vintern har sparat pengar

Hittills har den milda vintern sparat pengar för Finspångs kommun. "En av de lugnare vintrarna", säger Mikael Andersson, vd vid Finspångs Tekniska.

Veckans lilla köldknäpp krävde en insats med halkbekämpning i Finspång.

– En av de lugnare vintrarna jag varit med om här. Vi har kunnat spara en del till kommunen. Vi var ute några gånger i november-december, säger Mikael Andersson.

I budgeten för vinterväghållningen finns 2,8 miljoner kronor. De pengarna har inte gått åt ännu.

– Vi fakturerar kommunen för det vi gör. Snöröjning, sandning och saltning på cykelbanor och vägbanor i tätorten, säger Mikael Andersson.

Trafikverket sköter de stora genomfartslederna och ute i kommunens ytterområden ansvarar vägföreningarna för skötseln.

Finns det kostnader även om det inte blir snö och halka?

– Det finns en del beredskapstjänster i avtalen oavsett om det blir vinterväglag eller inte. Till största del har vi entreprenörer som sköter den delen.

Vad gör ni istället?

– Det är kommunens sak. Om vi inte får kostnader för snöröjning och inte fakturerar får kommunen ett utrymme för annat. De väljer vad de gör. Vi har inga andra uppdrag rakt av istället.

Om vi kan göra något annat i stället är kommunens sak.

Nu ser väderprognosen ut att bjuda på lite vinter den närmste tiden. Vid tre centimeters snödjup ska kommunens snöröjning igång. Högsta prioritet har då gång- och cykelvägar samt trappor, högtrafikerade gator, bussleder och ett antal branta backar.

Är ni i startgroparna?

– Vi har en ständig beredskap för det. Sandning och saltning kan behövas även om det inte kommer snö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa