Glest i bänkarna på kommunfullmäktige

Coronautbrottet sätter sina spår. 43 av 67 politiker var frånvarande vid onsdagens kommunfullmäktige i Finspång.

Frånvaron har aldrig varit högre på kommunfullmäktige. 25 ordinarie ledamöter och 18 ersättare saknades vid uppropet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det kommer nog att vara så här en tid, sa KF-ordföranden Berit Martinsson (S) om det historiska mötet.

26 närvarande av 69 var mer än hälften av de 45 platserna, vilket är kravet för att få genomföra ett möte.

Av försiktighetsskäl uppmanades ledamöterna sprida ut sig i sessionssalen och att fika med mellanrum under pausen.

Landshövding Carl Fredrik Grafs besök hade ställts in.

Störst fokus hamnade i stället på lägesrapporteringen om coronaviruset från kommundirektör Johan Malmberg och kommunikationschef Maria Samson.

De berättade hur det varit sedan kommunen gick upp i stabsläge onsdagen 11 mars. Om stängning och öppning av gymnasieskolor, om infört besöksförbud i äldreomsorgen och vikten att hela tiden ligga steget före i korta och långa perspektivet.

Bemanningsläget bland er personal?

– Bättre än det vi ser här inne bland politikerna. Vi har lite lägre bemanning, men inte några akuta brister på personal. Vissa enheter har haft det tufft, men allmänt går vi inte på knäna, sa Johan Malmberg under kaffeuppehållet.

Kommunen förbereder sig för ett eventuellt läge med lägre bemanning.

– I dagsläget är vi inte nära. I skolan har vi en ökad frånvaro på lärare, men också en ökad frånvaro på elever. Det kan snabbt förändras och då måste vi vara redo.

För att kunna fokusera på det viktigaste har bland annat en bokslutsdag skjutits på framtiden. Personal kan omfördelas till andra sysslor.

– Som att exempelvis en skolsköterska jobbar i omsorgen. Det kan bli så att man måste hjälpa till med något man aldrig har gjort, sa Malmberg. 

Hur är det att vara kommundirektör i det här läget?

– Utmanande och svårt. Stödet runt omkring är stort. Väldigt många gör fantastiska insatser. Man är trött, men väldigt stolt, svarade Malmberg.

Diskussionen kring en skolstängning följs och ständigt inventeras tillgången på handsprit och annan material.

Många har hört av sig till kommunen och vill hjälpa till. Ansvaret att samordna de ideella krafterna har nu Röda Korset.

Under mötet påpekade Stefan Carlsson (V) vikten av kommunens fortsatta digitalisering, så att direktsända KF-möten skulle bli möjliga att följa från hemmet.

– Jag håller med, men det är en kostnadsfråga. Det kan inte bli förrän till hösten, svarade Berit Martinsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa